Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΛογιστικές Υπηρεσίες

πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Τo  φοροτεχνικό γραφείο ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στελεχωμένη από τα πιο καταρτισμένα και έμπειρα Στελέχη της αγοράς.

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να  σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
STRAIGHT TALK, GOOD BUSINESS

Αν θέλετε να επιτύχετε...

Αφιερώστε χρόνο
Να αφιερώνετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας
μοναδικές συνθήκες
Να συμβάλουμε ώστε η επιχείρηση σας να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε χρονική στιγμή στην αγορά, έτσι ώστε να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Σύμβουλο αρωγό
Να έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς.
πλήθος αναφορών
Να σας παρέχουμε πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ..
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Δυνατότητα ορισμού  ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας το γραφείο μας.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου
 • Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες όλων των μορφών.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι λογιστικές υπηρεσίες
που παρέχει το φοροτεχνικό γραφείο

έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της Εταιρεία σας.

Εδώ και 30+ χρόνια παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, πάντα με κριτήρια την έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων, που είναι αποτέλεσμα της σωστής απεικόνισης στοιχείων σας και που βοηθούν καθοριστικά στην ορθή λήψη αποφάσεων.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, ενημερώνουν με λεπτομερή ακρίβεια τα αναλυτικά καθολικά ή ισοζύγια της εταιρείας σας, θέτοντας τις σωστές βάσεις έναντι οποιοδήποτε ελέγχου ή επιχειρηματικής απόφασης.

Οι συνεργάτες μας, θα μελετήσουν με ακρίβεια τα λογιστικά δεδομένα σας εάν το επιθυμείτε, μεταξύ της δική σας Οικονομική Οντότητας και των κυριότερων Ανταγωνιστών σας, αποκαλύπτοντας τόσο τα αδύναμα σας στοιχεία, όσο και αυτά που έχετε στρατηγικό πλεονέκτημα .

Θα σας δοθούν Φορολογικές και λογιστικές λύσεις, προσαρμοσμένες αποκλειστικά  για την δική σας επιχείρηση, ενώ παράλληλα μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αναφορά ή Report – Cash Flow απαιτηθεί ανά περίπτωση.

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σε τι διαφέρουν οι λογιστικές υπηρεσίες μας

Η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρεία σας γίνεται από έμπειρα στελέχη μας που διαθέτουν άδειες Α & Β Τάξης λογιστών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Είναι όλοι τους πιστοποιημένοι τόσο από το εκπαιδευτικό μας κέντρο, όσο και από την πολυετή προϋπηρεσία τους, τόσο σε εμάς, όσο και σε ανάλογες θέσεις.
Οι λογιστικές μας υπηρεσίες ελέγχονται σε δύο επίπεδα, τόσο από τους supervisor συνεργάτες μας, όσο και από τους Επόπτες μας.
Εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές εκμηδενισμού των λογιστικών λαθών, καθώς και εντοπισμού τυχόν αποκλίσεων από τα Λογιστικά Πρότυπα, για την άμεση αντιμετώπιση τους.
Εγγυόμαστε γραπτώς για την Ποιότητα των Λογιστικών Υπηρεσιών μας.
Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται τόσο σε Ελληνικές όσο και σε Θυγατρικές εταιρείες.
Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται σε Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, ΜΚΟ καθώς και σε Ο.Ε, Ε.Ε, εντός Νομού Αττικής
Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας, ως ενιαίο σύνολο από μια καλά "καλοκουρδισμένη" ομάδα συνεργατών.
Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά, καθώς και με υπηρεσίες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και IFRS.

Η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρεία σας γίνεται από έμπειρα στελέχη μας που διαθέτουν άδειες Α & Β Τάξης λογιστών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Είναι όλοι τους πιστοποιημένοι τόσο από το εκπαιδευτικό μας κέντρο, όσο και από την πολυετή προϋπηρεσία τους, τόσο σε εμάς, όσο και σε ανάλογες θέσεις.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες ελέγχονται σε δύο επίπεδα, τόσο από τους supervisor συνεργάτες μας, όσο και από τους Επόπτες μας.

Εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές εκμηδενισμού των λογιστικών λαθών, καθώς και εντοπισμού τυχόν αποκλίσεων από τα Λογιστικά Πρότυπα, για την άμεση αντιμετώπιση τους.

Εγγυόμαστε γραπτώς για την Ποιότητα των Λογιστικών Υπηρεσιών μας.

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται τόσο σε Ελληνικές όσο και σε Θυγατρικές εταιρείες.

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται σε Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, ΜΚΟ καθώς και σε Ο.Ε, Ε.Ε, εντός Νομού Αττικής

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας, ως ενιαίο σύνολο από μια καλά “καλοκουρδισμένη” ομάδα συνεργατών.

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά, καθώς και με υπηρεσίες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και IFRS.

https://koukoulitsios.gr/wp-content/uploads/2019/09/thanos-koukoulitsios-methodology.jpg

καθ’ όλη την διάρκεια της ημέραςΕπικοινωνία

Το γραφείο μας διατηρεί υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (09:00 μέχρι και αργά το βράδυ)
Διεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα
(+30) - 241 0533025
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Email
koukots@otenet.gr
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.