Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ταμειακής Ροής (Cash Flow)

Σχεδιασμός & Ανάλυση

- Λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες
- Σύμβουλοι επιχειρήσεων
- Φορολογικοί έλεγχοι

Cash Flow

Η καλή ρευστότητα (cash flow) είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας υγιούς και καλοδιοικούμενης επιχείρησης. Πολλές φορές όμως επιχειρήσεις που λειτουργούν καλά στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και παράγουν καλά λογιστικά αποτελέσματα χάνουν το παιχνίδι της τελικής κερδοφορίας λόγω έλλειψης προσοχής ή γνώσης/ εφαρμογής σωστών τεχνικών στο κομμάτι της ταμειακής ροής.

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες με τη γνώση και την εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην εγκατάσταση των καταλληλότερων εργαλείων πρόβλεψης των ταμειακών ροών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρηματοοικονομικό κόστος και να μετατραπεί η λογιστικά κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης σε μετρητά στο λογαριασμό της.

  • Αξιολογούνται οι υπάρχουσες εταιρικές πολιτικές πληρωμών και εισπράξεων
  • Σχεδιάζονται, βάσει των παραπάνω και των προϋπολογισμένων εσόδων, εξόδων και επενδύσεων, οι προβλεπόμενες εισροές/ εκροές
  • Ετοιμάζεται ο Μηνιαίος Προϋπολογισμός απαραίτητου Κεφαλαίου Κίνησης
  • Εκτιμάται το ύψος του Τραπεζικού Δανεισμού που ενδεχομένως απαιτηθεί, ώστε έγκαιρα να επιλεγεί η καταλληλότερη μορφή Χρηματοδότησης
  • Επιλέγεται η βέλτιστη λύση στη Διαχείριση των Διαθεσίμων
Ανακοινώσεις

Τελευταία νέα

Ψηφιακή Κάρτα – Μεγάλες αλλαγές (της τελευταίας στιγμής) με την νέα εγκύκλιο και την απολογιστική δήλωση!
Ψηφιακή Κάρτα – Μεγάλες αλλαγές (της τελευταίας στιγμής) με την νέα εγκύκλιο και την απολογιστική δήλωση!
Ψηφιακή Κάρτα – Μεγάλες αλλαγές (της τελευταίας στιγμής) με την νέα εγκύκλιο και την απολογιστική δήλωση!
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τον ιδιωτικό τομέα και πώς αμείβεται
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τον ιδιωτικό τομέα και πώς αμείβεται
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τον ιδιωτικό τομέα και πώς αμείβεται
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.