Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο. Εμείς οι άνθρωποι του φοροτεχνικού γραφείου
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων του γραφείου μας είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Το φοροτεχνικό γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία που κατέχει ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη ή την μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων του φοροτεχνικού γραφείου
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι σε θέση να εντοπίσουν με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές τις αδυναμίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά. Θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας μεταφέροντας προηγμένη τεχνογνωσία μέσα στην επιχείρησή σας, θα σας προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές μείωση του κόστους λειτουργίας, σχεδιασμού και επαναπρογραμματισμού διαδικασιών.

Μερικά μόνο από τα θέματα που θα δημιουργήσουμε ή θα βελτιώσουμε εάν υπάρχουν ήδη είναι τα κάτωθι :

 • Να μάθετε την Αξία της Επιχείρηση σας!
 • Να έχετε σύγχρονα συστήματα Cash-Flow & Reporting τα οποία προσαρμόζονται αποκλειστικά  στη δική σας επιχείρηση.
 • Να εφαρμόσετε Τεχνικές Μείωσης του Κόστους λειτουργίας σας.
 • Να λειτουργείτε με Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς.
 • Να αποκτήσετε τον Οικονομικό σχεδιασμός της Εταιρεία σας.
 • Ανάλυση ABC, Z –SCORE
 • Ανάλυση βιωσιμότητας της Οντότητας σας
 • Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων.
 • Να μάθετε το Νεκρό σημείο σας.
 • Αναδιάρθρωση Δανείων
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το αποτέλεσμα της επιλογής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών μας είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, η βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας σας και κυρίως η πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων μας,  λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο μιας μεγάλης ομάδας που απαρτίζεται από μια πλειάδα συμβούλων, όπως Σύμβουλους Φοροτεχνικών, λογιστών, Εργατολόγων, ΕΣΠΑ, και πολλών άλλων ειδικοτήτων που θα σας δώσουν λύσεις που πραγματικά θα κάνουν στην Επιχείρηση σας, ανεξάρτητα το μέγεθος της, να μεταβεί στην σύγχρονη εποχή εάν αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στον τομέα του Strategy
 • Management Consulting
 • Business Administration Consulting
 • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
 • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
στον τομέα των Financials
 • Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών
 • Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • Αναθεώρηση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και οικονομικές συνθήκες
 • Ενημέρωση για τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη τρέχουσα νομοθεσία
 • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
 • Σχεδιασμός Οικονομικών στρατηγικών
 • Σύνταξη προϋπολογισµών (budgeting)
 • Financial due diligence
 • Tax Due diligences
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Βελτίωση των Ταμειακών Ροών
 • Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στον τομέα των Investments
 • Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης του οργανισμού απέναντι στους επενδυτές.
 • Διατύπωση συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Εκτιµήσεις κινδύνου απάτης
 • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)
 • Παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων
 • Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
0123456789001234567890%

Success for all clients

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
012345678900123456789001234567890+

Advices given

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration.
012345678900123456789001234567890+

Businesses guided

Completely pursue scalable customer service through scalable proactive metrics.
0123456789001234567890+

Awards achieved

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
WHERE CAN WE HELP YOU

Consultancy
Industries

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.
Solicitory
Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.
Business Planning
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework.
Human Resources
Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.
Strategy
Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.
Start Ups
Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric outside the box thinking.
Organisations
Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or organic sources.
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.