Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην Δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης στην Ελλάδα και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας και λειτουργίας της;

Απόφαση δύσκολη, αφού πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται θέμα ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου γραφείου εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για την επιλογή της εμπιστοσύνης σας προς αυτό και εάν αυτό μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι εάν το γραφείο αυτό, είναι έτσι οργανωμένο που να σας μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες καθετοποιημένες (one-stop suppliers) δηλαδή λογιστικές, φοροτεχνικές, νομικές, υπηρεσίες έδρας, υπηρεσίες συμβολαιογράφου κλπ.

Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων του φοροτεχνικού γραφείου Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά standards σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσής σας στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό κόστος.

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες. παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες ίδρυση εταιρειών με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να κάνετε ενήμερη και σύννομη έναρξη της επιχείρησή σας με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μορφές Επιχειρήσεων

Τι χρειάζεται; συχνές ερωτήσεις
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική
Εταιρεία
(ΙΚΕ)

https://koukoulitsios.gr/wp-content/uploads/2023/10/thanos-koukoulitsios-sm-trans-new.png
Τι χρειάζεται για να ιδρυθεί μια ΙΚΕ;
 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο.
 • Το Καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).
Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης μιας ΙΚΕ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει το φοροτεχνικό γραφείο μας

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τι θα μου προσφέρει το φοροτεχνικό γραφείο στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για την ΙΚΕ;
 • Έναρξη σε 1 έως 3 ημέρες.
 • Η πιο ευέλικτη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας.
 • Ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή.
 • Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
 • Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.
Πώς φορολογείται μία ΙΚΕ;

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ);

Η Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.

Η έναρξη της Α.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει το φοροτεχνικό γραφείο μας;

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες  θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ανώνυμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τι θα μου προσφέρει το φοροτεχνικό γραφείο στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το φοροτεχνικό γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ανώνυμες Εταιρείες;

Έναρξη σε 4 έως 10 ημέρες.

Ελάχιστο κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Η μακρά διάρκειά ζωής της (συνήθως 50 ετών).

Περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Μη υποχρεωτική Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους μετόχους με ποσοστό κάτω του 3%.

Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.

Η λήψη αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.

Η λειτουργία τους, διέπεται από αυστηρούς όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Πώς φορολογείται μία Ανώνυμη Εταιρεία;

Τα κέρδη από Ανώνυμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εταιρεία
Περιορισμένης
Ευθύνης
(ΕΠΕ)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ);
 • Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 4.500€.
 • Η έναρξη της ΕΠΕ γίνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).
Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ΕΠΕ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει το φοροτεχνικό μας γραφείο;

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τι θα μου προσφέρει το φοροτεχνικό γραφείο στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης;

Έναρξη σε 4 έως 10 ημέρες

Ελάχιστο κεφάλαιο 2.400€.

Έχει ορισμένη διάρκεια ζωής.

Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής.

Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.

Η λειτουργία τους, διέπεται από συγκεκριμένους όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιόγραφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Πώς φορολογείται μία ΕΠΕ;

Τα κέρδη από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ομόρρυθμη
Εταιρεία
(ΟΕ)

Η Ομόρρυθμη εταιρεία ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα εξαιτίας.
Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.);
 • Έναρξη σε 1 έως 3 ημέρες.
 • Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας (O.E.) χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).
Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει το φοροτεχνικό μας γραφείο;

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τι θα μου προσφέρει το φοροτεχνικό γραφείο στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες;

Έναρξη σε 4 έως 10 ημέρες

Ελάχιστο κεφάλαιο 2.400€.

Έχει ορισμένη διάρκεια ζωής.

Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής.

Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.

Η λειτουργία τους, διέπεται από συγκεκριμένους όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιόγραφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Πώς φορολογείται μία Ο.Ε.;

Τα κέρδη από μια Ομόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 24% με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ατομική Επιχείρηση;

Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης.

Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α.

Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου.

Αφορά το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. Χορηγείται από το οικείο Επιμελητήριο.

Α.Φ.Μ. και Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας.

Χρησιμοποιείτε το υπάρχον Α.Φ.Μ. σας ενώ η βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Εγγραφή στο Επιμελητήριο.

4ο Βήμα: Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5ο Βήμα: Εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α.

Σε τι θα σας βοηθήσει το φοροτεχνικό γραφείο μας;

Το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες  θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ανώνυμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τι θα μου προσφέρει το φοροτεχνικό γραφείο στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το φοροτεχνικό γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ατομικές Επιχειρήσεις;
 • Έναρξη σε 1 έως 2 ημέρες.
 • Ευέλικτη μορφή επιχείρησης.
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Πώς φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;

Τα κέρδη από Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
10.000 9%
> 10.001  έως  20.000 22%
> 20.001  έως  30.000 29%
> 30.001  έως  40.000 37%
> 40.001 42%

Στη Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 100%.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.