Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κοστολόγηση
Μείωση δαπανών

Σε οποιοδήποτε μέγεθος εταιρίας, οι υπηρεσίες μείωσης εξόδων αποδίδουν εξαιρετικά σε ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Με ανάλυση των πραγματικών δεδομένων και με εισηγήσεις που βασίζονται πάντοτε σε εμπεριστατωμένες έρευνες μπορούμε εφαρμόσουμε στους πελάτες μας λύσεις Διαχείρισης Κόστους που οδηγούν σε αυξημένα κέρδη χωρίς να θυσιάζονται το προσωπικό και η λειτουργική αποδοτικότητα.

Η επιτυχία εξασφαλίζεται διότι συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας συνεχώς, ώστε με διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτείται, να εξασφαλίσουμε ότι οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις πραγματοποιούνται στο ακέραιο.

Μέσος όρος εξοικονόμησης που πετυχαίνουμε στα Γενικά Έξοδα των επιχειρήσεων είναι της τάξεως του 20%.

Κοστολόγιση

 • Αναλύεται το υπάρχον Σύστημα Κοστολόγησης
 • Εντοπίζονται απαιτήσεις για Σύστημα Κοστολόγησης που θα ενισχύει τις Επιχειρηματικές Αποφάσεις (π.χ. Activity based Costing)
 • Προσδιορίζεται η Κερδοφορία ανά κατηγορία Πελατών
 • Αναλύονται ισολογισμοί ανταγωνιστών.
 • Αξιοποιείται ανάλυση ισολογισμών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
 • Αναπτύσσονται διαδικασίες και εργαλεία (λογισμικά) για την κοστολόγηση
 • Επιθεωρείται η λειτουργία του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις

Με τη διαχείριση των προβλημάτων κοστολόγησης οδηγείται η επιχείρηση προς ορθολογικότερες αποφάσεις σε ότι αφορά τις υπάρχουσες λειτουργίες και τις απαιτούμενες αλλαγές σε θέματα πολιτικής τιμολόγησης, νέων επενδύσεων κ.λ.π.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις η διαδικασία και το προϊόν της κοστολόγησης έχει πάρει έναν τυπικό χαρακτήρα που εκλαμβάνεται ως μία «φοροτεχνική» υποχρέωση. Στην πραγματικότητα η σωστή κοστολόγηση είναι ένα άκρως πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση της διοίκησης το οποίο αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να προσθέσει τεράστια υπεραξία στο έργο της.

Εμείς στο φοροτεχνικό γραφείο Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες  πιστεύουμε ακράδαντα σ’ αυτήν την εν δυνάμει υπεραξία και μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα τεχνικά εργαλεία ώστε η επιχείρηση να την αποκτήσει.

Μείωση κόστους λειτουργίας

 • Εντοπίζονται οι περιοχές σπατάλης της Επιχείρησης
 • Καθορίζονται ευκαιρίες βελτίωσης στις παραγωγικές λειτουργίες της Επιχείρησης
 • Αξιοποιούνται Εργαλεία όπως Reverse Factoring, Value Analysis, προσέγγιση Ολικού Κόστους για την μείωση του κόστους των υλικών
 • Καθορίζονται standards παραγωγικότητας ώστε να ελέγχεται συστηματικά η παραγωγικότητα Προσωπικού, Εξοπλισμού και Κεφαλαίων
 • Τέλος είναι δυνατόν να γίνει ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της Επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Με τις παραπάνω υπηρεσίες η Επιχείρηση μειώνει τα κόστη και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της.

Αφού εγκατασταθούν τα κατάλληλα εργαλεία προϋπολογισμού και κοστολόγησης μπορεί να γίνει πράξη η διαρκής παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό είναι ανάγκη να ενσωματωθούν συγκεκριμένες μέθοδοι και τρόποι σκέψης στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και των στελεχών της. Βασισμένοι σε μία μεθοδολογία που επιδιώκει να αντιμετωπίζει το αντικείμενο της ελαχιστοποίησης του κόστους σαν μία ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαδικασία που απλώνεται σε όλο το πλάτος και το βάθος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών θα είναι η αύξηση της κερδοφορίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

0123456789001234567890%

Success for all clients

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
012345678900123456789001234567890+

Advices given

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration.
012345678900123456789001234567890+

Businesses guided

Completely pursue scalable customer service through scalable proactive metrics.
0123456789001234567890+

Awards achieved

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.