Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρηματο-
οικονομικές

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του φοροτεχνικού γραφείου Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες αποτελούν ένα μέρος των συνολικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας-επιχειρήσεις. Ωστόσο η σημασία τους είναι άκρως σημαντική ένεκα των συνεχών αλλαγών και ανατροπών στη οικονομική σκηνή. Στόχος των χρηματοοικονομικών μας υπηρεσιών  είναι να σας παρέχουν μια πλήρη ενημέρωση που θα συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησης σας.

Κάθε μήνα, υλοποιούμε ένα πλήθος αναφορών προς τους πελάτες μας

Το έμπειρο προσωπικό του γραφείου μας μεριμνά για το αποτελεσματικό Reporting εταιρειών, με τη σύνταξη ορθών οικονομικών αναφορών. Αποτέλεσμα αυτού η υλοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών Reporting , πάντοτε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Χαρακτηριστικό των υπηρεσιών μας η υπευθυνότητα, η σύνεση και η αποτελεσματικότητα. Εάν και εφόσον το επιθυμείτε, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε εμείς κάποιες από τις αναφορές μας.

Οι υπηρεσίες των εξειδικευμένων συνεργατών μας έχουν σαν στόχο την υποστήριξη της επιχείρησης για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, προς επίτευξη του μέγιστου κέρδους, με το μικρότερο κόστος.

  • Σύνταξη & Υποβολή φακέλου για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων – δανειοδοτήσεων
  • Εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης
  • Έλεγχος των τραπεζικών συναλλαγών
  • Αναζήτηση νέων πελατών – αγορών, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο (όπως στην Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία…) και δυνατότητα σύστασης εταιρειών στο εξωτερικό.
  • Υπαγωγή και Συνολική Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων (business plan) προς επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Μελέτη βιωσιμότητας – σκοπιμότητας (feasibility studies)
  • Παρακολούθηση – διόρθωση – βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας(activity based costing)
  • Μετασχηματισμός – Συγχώνευση – Διάσπαση επιχειρήσεων
0123456789001234567890%

Success for all clients

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
012345678900123456789001234567890+

Advices given

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration.
012345678900123456789001234567890+

Businesses guided

Completely pursue scalable customer service through scalable proactive metrics.
0123456789001234567890+

Awards achieved

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.