Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Άδεια με αποδοχές λόγω νόσησης ΤΕΚΝΟΥ από Covid-19;

Αγαπητοί συνεργάτες

Κατόπιν ερωτημάτων ,  για τα δικαιώματα των εργαζομένων λόγω νόσησης των τέκνων τους από covid, θα αναλύσουμε τις 3 ειδικές άδειες που δύναται να χρησιμοποιηθούν

 1. Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 (Άρθρο 16 – Ν.4722/2020)

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για την ασθένεια των τέκνων για έως δεκατέσσερις (14) ημέρες* ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

*στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος, υπήρχε το διάστημα των 14ων ημερών ενώ σήμερα το διάστημα αυτό έχει μειωθεί κατ’ ελάχιστον στις 5 ημέρες

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:

 • κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη
 • και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό**, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

**ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τον εργαζόμενο και για το 1/3 και στη συνέχεια να αναμένει την κρατική αποζημίωση. Εδώ να τονίσουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν έχει αποδοθεί στους εργοδότες το 1/3 που αναλογεί στην κρατική αποζημίωση

Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

 1. Άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (Άρθρο 30 – Ν.4808/2021)

Έως δύο (2) φορές το χρόνο και από μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.
Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή βεβαίωση θεράποντος ιατρού.

 1. Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού (Άρθρο 42 – Ν.4808/2021)
 2. Οι εργαζόμενοι γονείς, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
  2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά» που έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:
  α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
  β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.