Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Σημαντική αλλαγή , μετα την ψηφιακή απογραφή – «εποχή» , η οποία ανατρέπει αρκετά ,  τα δεδομένα των επιχειρήσεων (ειδικά στην εκπαίδευση )  κ επιβαρύνει πολύ τα  λογιστήρια.

Αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ την ανανέωση αυτών.

Ας δούμε όμως όλα τα δεδομένα :

Τι ορίζει η νομοθεσία

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 669 του Αστικού Κώδικα,  Η σύμβαση ορισμένου χρόνου παύει αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας, χωρίς να απαιτείται καμία δήλωση ή άλλη ενέργεια από τα μέρη. Ο εργοδότης έχει μόνο την υποχρέωση, όταν λήξει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, να την αναγγείλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της με το έντυπο Ε7.

Το 10ήμερο της εξαίρεσης

Επί σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, ο έγγραφος τύπος της δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Αν δεν επέρχεται υπέρβαση των δέκα εργάσιμων ημερών, δεν χρειάζεται να συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την οποία να δηλώνεται η ανανέωση της.

Τι γινόταν μέχρι σήμερα από τη συντριπτική πλειοψηφία

Πριν την εφαρμογή του Ψηφιακού Ωραρίου, εναλλακτικά, η επιχείρηση μπορούσε να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους και στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναγραφόταν ότι «Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανανεώθηκε μέχρι την ημερομηνία…………………».

Η οδηγία του Υπουργείου Εργασίας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Σε επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο Εργασίας, μας διευκρινίσθηκε ότι θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε λήξη σύμβασης με το Ε7 και επαναπρόσληψη με το Ε3.

Σας το είπα κ χθες σε προηγούμενο mail μου : ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΛΕΟΝ..

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.