Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΑΠΛΆ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΑ ΜΕΤΡΆ

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Θα προσπαθήσουμε ως φοροτεχνικό γραφείο  στις επόμενες γραμμές να μιλήσουμε πρακτικά και όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται προς διευκόλυνση όλων μας , με την ευχή να μην επανέλθουμε ….διότι τότε θα είναι για ..κλείσιμο.

Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Για περιοχές Α & Β:

Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και για μετάβαση από και προς την εργασία, εκδίδεται έντυπο από το ΕΡΓΑΝΗ με διάρκεια ισχύος έως 14 ημέρες

Για περιοχές Γ (Θεσσαλονίκη, Σέρρες … κι έρχονται κι άλλες):

Η πρόσφατη ΚΥΑ και οι οδηγίες που εκδόθηκαν χθες κάνουν ρητή αναφορά στην χρήση του εντύπου Τύπου Α (Πάγια βεβαίωση κίνησης) όπως άλλωστε ίσχυε και από τον Μάρτιο

Ωστόσο ο κος Χαρδαλιάς στην χθεσινή ενημέρωση το είπε «και το τόνισε»: «Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, για την οποία απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το τονίζω από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ».

Και φυσικά σήμερα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα με μοναδικό αποδέκτη τον λογιστή, τον υπεύθυνο μισθοδοσίας.

Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αφού δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι:

Η ΚΥΑ είναι ισχυρότερη κάθε δήλωσης που μπορεί να κάνει ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ομιλητής. Μέχρι λοιπόν να εκδοθεί νέα Κ.Υ.Α. ή επίσημη απόφαση, εγκύκλιος, οδηγία, το Έντυπο Α είναι απολύτως νόμιμο και ισχυρό

Take Away για περιοχές Γ:

Το Σάββατο ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του δήλωνε: «Από την αναστολή λειτουργίας στην εστίαση εξαιρούνται οι δραστηριότητες κατ’ οίκον διανομής – delivery και παραλαβής από το κατάστημα»

Χθες ο κος Χαρδαλιάς δήλωσε «η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο, δηλαδή take away και drive through δεν επιτρέπεται»

Σήμερα σε Θεσσαλονίκη & Σέρρες επικρατεί απόγνωση και άλλοι έκλεισαν, άλλοι τηρούν μόνο το delivery, άλλοι συνεχίζουν το take away και οι κλασσικοί και πανούργοι Έλληνες κάνουν take away μικρής απόστασης (δηλαδή υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος παίρνει την παραγγελία και στην παραδίδει έξω από το κατάστημα

Κι εδώ φυσικά επίσημη απόφαση αγνοείται.

Αναστολή Εργασίας:

 • Παρότι η εστίαση παραμένει κλειστή,
 • παρότι Θεσσαλονίκη & Σέρρες είναι σε ολικό lock down,
 • παρότι πλήθος περιοχών είναι σε κόκκινο συναγερμό (περιοχές τύπου Β),
 • παρότι από το Σάββατο έχει γίνει γνωστή η επαναφορά του δικαιώματος αναστολής τόσο για κλειστές επιχειρήσεις από δημόσια αρχή όσο και για πληττόμενες επιχειρήσεις σε κόκκινες και γκρι περιοχές

Δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα καμία απολύτως οδηγία για τον τρόπο χειρισμού των αναστολών.

Άποψή μας είναι ότι η διαδικασία που θα εφαρμοστεί είναι η ίδια με τις αναστολές Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου (π.χ. τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός), δηλαδή θα γίνει απολογιστική δήλωση των αναστολών στις αρχές Δεκεμβρίου

Τι σημαίνει αυτό με πρακτικά λόγια:

 • Ο εργοδότης ενημερώνει (προφορικά ή γραπτά) τους εργαζόμενους που επιθυμεί να εντάξει σε καθεστώς αναστολής
 • Δεν κάνει καμία υποβολή την παρούσα στιγμή
 • Υποβάλλει την δήλωση αναστολής στις αρχές Δεκεμβρίου
 • Ο εργαζόμενος υποβάλλει την δήλωση του αφού ενημερωθεί απ τον εργόδοτη στην πλατφόρμα supportemployees services.gov.gr
 • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα η επιχείρηση υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.
 • Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.
 • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)
 • ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

Επίσης τονίζεται ότι αν υπάρξουν αναστολές, απαγορεύεται κάθε απόλυση

Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Τι γίνεται με αποδοχές και εισφορές

 • Οι εργαζόμενοι, αν η αναστολή διαρκέσει ολόκληρο μήνα, θα λάβουν 534€
 • Οι εισφορές καλύπτονται πλήρως από το κράτος επί του ονομαστικού μισθού (δηλαδή όπως στην αρχή και όχι όπως καλύφθηκαν οι εισφορές για τους εποχικούς απασχολούμενους)
 • Όσον αφορά το Δώρο Χριστουγέννων, η κάλυψη από το κράτος θα γίνει αναλογικά επί των 534€. Δηλαδή αν υπάρχει αναστολή ενός μήνα στο διάστημα Μάιος – Δεκέμβριος, ο εργαζόμενος θα λάβει απ το κράτος το 1/8 των 534€

Σημείωση: Πόσο δύσκολο είναι να εκδοθεί μια απόφαση, μια οδηγία η οποία να επιβεβαιώνει τα παραπάνω; Πόσο οξύμωρο είναι επίσης να φτάνει σε σημείο το κράτος να δέχεται τις απολογιστικές δηλώσεις αναστολών όταν τον Απρίλιο έκανε άνω – κάτω όλους τους λογιστές για λίγες ημέρες εκπρόθεσμης υποβολής;

Τηλεργασία:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44921/1377 (ΦΕΚ 4830/2-11-20)

 1. Επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν τηλεργασία στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
 2. Οι εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου (από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ) προαναγγείλουν στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» την τηλεργασία σε ποσοστού 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»
 3. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση κατόπιν σχετικού ελέγχου από το ΣΕΠΕ

Τι σημαίνει αυτό με πρακτικά λόγια:

 • Το 50% υπολογίζεται επί των ενεργών συμβάσεων και όχι αυτών που είναι σε αναστολή
 • Το 50% υπολογίζεται επί των εργαζομένων που μπορεί να εφαρμοσθεί αυτό το σύστημα. Π.χ. σε ένα εργοστάσιο, δεν υπολογίζονται οι εργάτες της παραγωγής
 • Δεν υφίστανται οδηγίες Σ.ΕΠ.Ε. ή συγκεκριμένοι ΚΑΔ που να ορίζουν την υποχρεωτικότητα της τηλεργασίας
 • Με δεδομένο ότι δεν γίνεται απολύτως ξεκάθαρο το ποιος επιβάλλεται να ενταχθεί σε καθεστώς συνεργασίας, αυτός που αποφασίζει για το ποιοι μπορούν να ενταχθούν είναι ο εργοδότης. Π.χ. έστω υπάλληλος γραφείου ο οποίος ναι μεν δουλεύει μπροστά σε υπολογιστή αλλά πρέπει να βρίσκεται στον χώρο εργασίας για να δέχεται τις courier, τα τιμολόγια κ.λ.π. είναι αυτονόητο ότι δεν ισχύει για αυτόν ένα τέτοιο μέτρο.
 • Δεν χρειάζεται πανικός από κανένα εργοδότη με τον φόβο του προστίμου διότι ο οποιοσδήποτε ελεγκτής οφείλει να αποδείξει ότι υφίσταται παράβαση κάτι το οποίο δεν είναι και η πλέον εύκολη διαδικασία αν ο εργοδότης αναφέρει απλά επιχειρήματα.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.