Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Αποδείξεις πληρωμής εργαζομένων : Χρόνος διατήρησης εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Σήμερα μου ετέθη το ερώτημα από τον διευθυντή  προσωπικού μεγάλης βιομηχανίας : πόσα χρόνια πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση τα εκκαθαριστικά σημειώματα – αποδείξεις μισθοδοσίας των εργαζομένων ?

Στην αρχή σκέφτηκα να του απαντήσω 5 , 6 , 10  χρόνια …(και δεν είναι τυχαία αυτά τα χρόνια όπως θα δείτε πιο κάτω)…

Δεν είναι απλή η απάντηση καθώς για να απαντήσω σωστά , διάβασα τουλάχιστον 3 αντικρουόμενες διατάξεις , τελικά τι ισχύει:

Από  διατάξεις του εργατικού δικαίου προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί, κατά το στάδιο της εξόφλησης των αποδοχών του προσωπικού που αφορούν μια μισθολογική περίοδο, το εκκαθαριστικό σημείωμα (ή την ανάλυση μισθοδοσίας, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση μηχανογραφικό σύστημα), στο οποίο να εμφαίνονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, καθώς και οι κρατήσεις που έγιναν σ΄ αυτές.

Με τις ρυθμίσεις του Ν.4254/7-4-2014 προβλέπεται ότι «Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος».

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί στους εργαζόμενους εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν απαιτείται όμως από το νόμο η ύπαρξη υπογραφής των εργαζομένων επ΄ αυτών. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το βάρος της απόδειξης χορήγησης του στο μισθωτό, το φέρει ο εργοδότης.

Ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει ακριβή χρόνο τήρησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας.

Όμως πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν εν προκειμένω ότι οι αξιώσεις των μισθωτών για την καταβολή μισθών και αμοιβών κάθε είδους, υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα, η οποία αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο γεννήθηκαν οι αξιώσεις και ήταν δυνατή η δικαστική τους επιδίωξη.

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα του τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Φ.Κ.Α. για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεων του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το τέως Ι.Κ.Α.- Ε.Φ.Κ.Α., υπόκειται πλέον δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Αν και από τις κείμενες διατάξεις δεν γίνεται ευθεία αναφορά στον χρόνο διατήρησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας,

Κρίνω  σκόπιμο για τη διευκόλυνση του ουσιαστικού ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων του τέως Ι.Κ.Α., αυτά να διατηρούνται επί δεκαετία. Σημειώνω κ  – αυτό στην πρόταση μου έπαιξε καταλυτικό  ρόλο-  , Τα στοιχεία της κάρτας διατηρούνται επί 10ετία.

Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά, επισύρει πρόστιμο 4.000,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.