Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Από 1η Ιανουαρίου ξεκινάει το Ψηφιακό Αρχείο Αδειών για το σύνολο των επιχειρήσεων – 20 επιπλέον απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις των επιχειρήσεων!

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Σήμερα το αρμόδιο υπουργείο έδωσε στην δημοσιότητα απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των αδειών των εργαζομένων μετα κ την ψηφιακή απογραφή των επιχειρήσεων .

Θα σας ευχηθώ καλό σ/κ και για να σας «φτιάξω» το κέφι θα ήθελα  να διαβάσετε την διευκρίνηση στο 13ο ερώτημα…απλά επιβεβαιώνομαι , οι άνθρωποι …αυτοσχεδιάζουν.

Το Ψηφιακό Αρχείο Αδειών, ξεκινάει επίσημα την 1η Ιανουαρίου με πρώτο μήνα υποχρέωσης τον Ιανουάριο και μάλιστα θα δοθεί η δυνατότητα να γίνονται υποβολές κατά τη διάρκεια όλου του μήνα και όχι απαραίτητα απολογιστικά στο 1ο 10ήμερο του επόμενου μήνα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ψηφιακό αρχείο, θα αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης δόθηκαν απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων των συμμετεχόντων όπου στις κυριότερες από αυτές δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 1. Τι συμβαίνει όταν απουσιάζει σήμανση έναρξης ή λήξης;: Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ωράριο θα συμπληρώνεται με βάση το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Ωστόσο σε περιπτώσεις συστηματικών τέτοιων παραλείψεων, θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος και θα ακολουθούν διευκρινίσεις από τον εργοδότη:
 2. Τι θα συμβαίνει αν ο εργαζόμενος αρνείται να χτυπήσει την κάρτα;: Εκεί ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προχωρήσει -με βάση την αρχή της αναλογικότητας – σε κυρώσεις εις βάρος του εργαζόμενου ενώ σε αυτή την περίπτωση, η τυχόν ύπαρξη κανονισμού εργασίας μπορεί να καθορίσει επακριβώς το πλαίσιο
 3. Θα συνεχίσει η υποχρέωση του Ε11;: θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως υποχρέωση τόσο το Βιβλίο Αδειών όσο και το Ε11 ωστόσο τείνουν πιθανότατα προς κατάργηση
 4. Τι θα συμβεί σε τυχόν έκτακτες αλλαγές απασχόλησης;: Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή, θα δηλώνεται πάντα εμπρόθεσμα
 5. Τι θα συμβεί με τον έλεγχο σε περίπτωση υπερεργασίας;: Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης ψηφιακού ωραρίου για την υπερεργασία, θα ζητούνται – όποτε κρίνεται σκόπιμο, στοιχεία για το αν έχει γίνει πληρωμή της υπερεργασίας
 6. Θα συνεχιστεί η υποχρέωση του Ε8 για την υποβολή των Υπερωριών;: Μέχρι νεοτέρας υφίσταται η υποχρέωση.
 7. Πως θα αντιμετωπίζεται η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου;: Θα πρέπει να γίνει υποβολή του Ε7 και εκ νέου πρόσληψη με Ε3.
 8. Πως θα αντιμετωπίζεται η μετατροπή μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου;: Παρότι δεν καλύπτεται αυτό τεχνικά, θα πρέπει να δοθεί λύση από το Υπουργείο για να μην γίνονται περαιτέρω υποβολές;
 9. Τι θα συμβεί με την ετεροχρονισμένη υποβολή του ωραρίου των οδηγών με το νέο σύστημα του ψηφιακού ωραρίου;: Αυτή τη στιγμή, δεν καλύπτεται αλλά έχει διαπιστωθεί η αδυναμία και πολύ σύντομα θα δοθεί λύση.
 10. Θα έχει τη δυνατότητα ο Σ.ΕΠ.Ε. να κάνει ελέγχους ανατρέχοντας και στο παρελθόν;: Ναι θα μπορεί ο ελεγκτής να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους.
 11. Επιτρέπεται η ευέλικτη προσέλευση για προγενέστερη είσοδο;: Όχι δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα
 12. Πως θα αντιμετωπιστούν θέματα μικρών αποκλίσεων στη σήμανση κάρτας (π.χ. έξοδος 5 λεπτά αργότερα από το δηλωμένο ωράριο);: Υπάρχει η δυνατότητα στους εργοδότες να προμηθευτούν περισσότερα συστήματα καταγραφής ωρών για να μην υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις!!
 13. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα χτυπήματα εργαζομένων νωρίτερα από την ώρα έναρξης;: θα πρέπει η ώρα σήμανσης της κάρτας να συμφωνεί με την δηλωμένη ώρα έναρξης και δεν υπάρχει περαιτέρω ευελιξία. Π.χ. αν ένας εργαζόμενος έρθει νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένει για να χτυπήσει την κάρτα στην δηλωμένη ώρα έναρξης!!!
 14. Με ποιο τρόπο θα γίνεται η διατήρηση των σημάνσεων της κάρτας εργασίας;: Υπάρχει 10ετής υποχρέωση τήρησης των στοιχείων και ο τρόπος θα είναι οποιαδήποτε νόμιμη μορφή.
 15. Θα συνεχίσει η υποχρέωση υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού;: Δεν έχει καταργηθεί αλλά τείνει προς κατάργηση
 16. Ποιος ο χειρισμός κάποιων πρόσθετων αδειών που δε προβλέπονται από το Υπουργείο;: Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία και θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με κανονισμό εργασίας, είτε με δημοσιευμένη πολιτική της επιχείρησης.
 17. Πως δηλώνεται η έκτακτη απασχόληση 6ης ημέρας σε δηλωμένο 5ήμερο ωράριο;: Βάσει νόμου, υπάρχει υποχρέωση αμοιβής με προσαύξηση 30% ωστόσο ο νομοθέτης απαγορεύει την απασχόληση υπέρ του εργαζομένου. Αν ωστόσο υπάρχει συμφωνία του εργαζομένου και όρος στην ατομική σύμβαση, τότε δύναται αυτή η εφαρμογή.
 18. Τι συμβαίνει αν δηλώθηκε εκ παραδρομής ψηφιακό ωράριο σε Διευθυντικά Στελέχη;: Αν ο εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί Διευθυντικό Στέλεχος και υπάρχει σαφής τεκμηρίωση του δικαιώματος του Διευθυντικού Στελέχους στους όρους της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, τότε δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτή την εκ παραδρομής υποβολή
 19. Στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα συμπεριληφθούν οι Εργαζόμενοι με μη σταθερό τόπο εργασίας, όπως π.χ. οδηγοί, φύλακες, συντηρητές και τεχνικοί;: Πιθανότατα να υπάρξουν ειδικοί χειρισμοί κατόπιν διαβούλευσης με τον κάθε κλάδο
 20. Πως και από ποιον θα δηλώνεται ψηφιακό ωράριο για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ;: Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν από το Υπουργείο για αυτό τον σύνθετο θέμα

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.