Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Ασφαλιστικές εισφορές: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα κίνητρα μετατροπής των συμβάσεων απασχόλησης

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα από τους εργοδότες.

Η σχετική νομοθετημένη διάταξη με τα κίνητρα για την μετατροπή των συμβάσεων μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προβλέπει για τις επιχειρήσεις, μείωση της τάξης του 40% στις ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον μετατρέψουν σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, υφιστάμενες συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Η προθεσμία

Σύμφωνα με τη διάταξη οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, ενώ σε δεύτερη φάση, αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και οι εργαζόμενοι. Οι πρώτες ενδείξεις καταγράφουν ισχυρό ενδιαφέρον ένταξης στο μέτρο από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και της εστίασης, ενώ ακολουθεί το λιανικό εμπόριο, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εργαζόμενων με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Ο νόμος περιλαμβάνει αυστηρές δικλίδες ασφάλειας, όπως η καταβολή του συνόλου των επιδοτούμενων εισφορών, προσαυξημένων κατά 100%, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Η προϋπόθεση

Σημαντικότερη προϋπόθεση είναι οι εταιρείες να απασχολούσαν έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 μισθωτούς με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους. Επίσης, κατά την ένταξή τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβασή μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα χρόνο αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής. Ως ημέρα μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η επιδότηση

Προϋπόθεση  για την επιδότηση είναι η σύμβαση εργασίας να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν την πάροδο ενός έτους από την μετατροπή. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους.

Το 40% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ρύθμιση οφειλών

Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ’ όλη τη διάρκειά του φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται και να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο της επιδότησης.

Οι διασταυρώσεις όλων των προαναφερθέντων στοιχείων κατόπιν αίτησης υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης πραγματοποιούνται απολογιστικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, της ΔΥΠΑ και του ΚΕΑΟ.

Σε περίπτωση που από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, χάνει την επιδότηση και της καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.