Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

Οι επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ 50.000.000€ και κατανέμεται ενδεικτικά σε σαράντα έξι εκατομμύρια ευρώ 46.000.000€ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τέσσερα εκατομμύρια ευρώ 4.000.000€ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις

Μείωση του κύκλου εργασιών τους, για το έτος 2020, της τάξης του 50% τουλάχιστον συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (ως προβληματικές χαρακτηρίζονται οι εταιρίες που έχουν αρνητική καθαρή θέση).

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Να λειτουργούν νομίμως.

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 και Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

Το ύψος της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης που μπορεί να λάβει θα ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «οροφή», δηλαδή ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ.

Πέρα από τα χρήματα που θα λάβουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν και τις δόσεις ρυθμισμένων χρεών τους, ενώ έχουν και το δικαίωμα να βάλουν σε αναστολή τους υπαλλήλους τους.

Δικαιούχοι

Νυκτερινά κέντρα διασκέδασης

Επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων

Εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων

Εταιρείες catering 

Σχολές χορού

Γυμναστήρια

Παιδότοποι

Escape Rooms

DJ 

Οι αιτήσεις για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση των επιχειρήσεων αναμένεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 16.03.2022, και ώρα 12:00

Λήξη υποβολής προτάσεων : 15.04.2022, ώρα 15:00

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προ αξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση .

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.