Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες κ Ατομικές επιχειρήσεις : Προσυμπληρωμένα τα τεκμαρτά εισοδήματα στη φορολογική δήλωση

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες του γραφείου μας ,

Μετά τις αλλαγές στο τρόπο φορολόγησής τους, οι οποίες εφαρμόζονται από τα εισοδήματα του 2023,

τα ποσά του τεκμαρτού εισοδήματος θα είναι προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 και Ε3 της φορολογικής δήλωσης για ελεύθερους επαγγελματίες κ ατομικές επιχειρήσεις.. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν τη διαδικασίας συμπλήρωσης της δήλωσή τους θα δουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που θα τους έχει προσδιορίσει η ΑΑΔΕ και ενώ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μικρότερο φορολογητέο εισόδημα, ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Ο νέος φορολογικός νόμος προβλέπει ότι κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού.

Έτσι, όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης θα μπορούν να αμφισβητήσουν το φόρο υποβάλλοντας ένσταση σε μια νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ  ζητώντας  τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό εισόδημά τους είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί πριν το καλοκαίρι ενώ οι  λεπτομέρειες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου  Πιτσιλή η οποία αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι το αίτημα ελέγχου για να μην φορολογηθείς με αντικειμενικά κριτήρια ,  δεν ακυρώνει απευθείας το εκκαθαριστικό με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος και του φόρου. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα υποβάλλεις δήλωση με τα αντικειμενικά –  πρώτα πληρώνεις τον φόρο κ μετα προχωρά ο έλεγχος για ακύρωση των αντικειμενικών ….

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει προσκομίσει ο φορολογούμενος αποδειχθεί ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό θα ακυρωθεί ο αρχικός λογαριασμός και θα γίνει νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί. Μέχρι την ετυμηγορία της φορολογικής διοίκησης, οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του φόρου εισοδήματος είναι απαιτητές και εάν προκύψει τελικά δικαίωση του φορολογουμένου θα γίνεται συμψηφισμός με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Το τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να αμφισβητηθεί για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον συντρέχει  κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– στρατιωτική θητεία,

– φυλάκιση,

– νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,

– αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου,

–  εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

– ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

–  απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

– άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του στη Φορολογική Διοίκηση. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και υποχρεούται να μειώσει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

ΕΠΑΓΓ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ προβλέπω για πολλούς …πολύ δύσκολα θα εφαρμοστεί στην πράξη ακύρωση των αντικειμενικών κριτηρίων με βάση τους ανωτέρω λόγους , μα όποιος έχει τέτοιους λόγους….δεν έχει κ εισόδημα..

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.