Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιδότηση Πετρελαίου Θέρμανσης, τα βασικά σημεία!

Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο διανομής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αποκωδικοποιήσαμε την εγκύκλιο Α.1404/2019 και σας παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία της. Ποσό επιδόματος Θέρμανσης

Το ύψος του ποσού που θα καταβληθεί στον κάθε δικαιούχο εξαρτάται από την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του, τα εξαρτώμενα τέκνα και το δήμο που ανήκει η πρώτη κατοικία εάν είναι ορεινός ή μη ορεινός.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Σερρών, Έβρου 200€ Μη ορεινοί δήμοι

250€ Ορεινοί δήμοι

ΖΩΝΗ Β Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Μαγνησίας 144€ Μη ορεινοί δήμοι

180€ Ορεινοί δήμοι

ΖΩΝΗ Γ Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Άρτας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας 88€ Μη ορεινοί δήμοι

110€ Ορεινοί δήμοι

ΖΩΝΗ Δ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού 64€ Μη ορεινοί δήμοι

80€ ορεινοί δήμοι

 • Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.
 • Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο της επιδότησης είναι τα 350€.
 • Η τιμή του πετρελαίου για την υπολογισθείσα αξία των αγορών ορίζεται στο 1,042€/λίτρο.
 • Για τη χορήγηση του επιδόματος ο δικαιούχος θα πρέπει να κάνει αγορά πετρελαίου αξίας ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος ή μεγαλύτερης.

Κριτήρια

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

 • Άγαμος: 12.000€ φορολογητέο εισόδημα.
 • Έγγαμος: 20.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας συνολικό οικογενειακό εισόδημα 22.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η παγίδα των τεκμηρίων παραμένει, αφού λαμβάνεται υπόψιν το φορολογητέο εισόδημα και όχι το πραγματικό.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2019, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 • Τις 130.000€ για τον άγαμο, και
 • Τις 250.000€ για τον έγγαμο.

Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος είναι έως και τις 20 Δεκεμβρίου και θα αφορά τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ιστοσελίδα www.aade.gr. Επιλέγουν Υπηρεσίες προς πολίτες => Επιδόματα => Επίδομα Θέρμανσης.

Μονοκατοικία ή πολυκατοικία με ατομικό καυστήρα

Με τη συμπλήρωση των κωδικών Taxisnet επιλέγουν Υποβολή / Διαχείριση αίτησης => Συμπλήρωση αίτησης => «κλικάρουν» το κουτί της υπεύθυνης δήλωσης και στη συνέχεια επιλέγουν εάν η κατοικία τους είναι σε πολυκατοικία. Εάν όχι απλώς προχωρούν στην αίτηση.

Τα βασικά στοιχεία που θα χρειαστούν είναι τα εξής:

 1. Αριθμός παροχής ρεύματος του διαμερίσματος.
 2. Τετραγωνικά μέτρα κατοικίας.
 3. ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή και «κλικάρισμα» στο αντίστοιχο κουτάκι.
 4. Αριθμός IBAN.
 5. Ονοματεπώνυμο.
 6. E-mail.
 7. Σταθερό τηλέφωνο.
 8. Κινητό τηλέφωνο.

Πολυκατοικία με κοινόχρηστο καυστήρα

Αρχικά, θα πρέπει οι διαχειριστές να καταγράψουν την πολυκατοικία στο σύστημα συμπληρώνοντας όλα τα διαμερίσματα με τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις Δαπάνες Θέρμανσης. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν τον Αριθμό Κοινόχρηστης Παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας, το ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών ή το ενοικιαστών.

Στη συνέχεια οι αιτούντες (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΑΦΜ του διαχειριστή (ή το ΑΦΜ της πολυκατοικίας, αν υπάρχει) και τον κοινόχρηστο αριθμό παροχής της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία τα οποία είναι τα ίδια με την περίπτωση της μονοκατοικίας.

Μεγάλη Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:

 • Η ενεργοποίηση – αίτηση όπως προαναφέραμε δε μπορεί να γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου.
 • Το παραστατικό αγοράς του πετρελαίου θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος. Εάν γίνεται για λογαριασμό πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει περαστεί ο κοινόχρηστος αριθμός παροχής.
 • Το παραστατικό αγοράς του πετρελαίου θα πρέπει να αναγράφει το ΑΦΜ του αιτούμενου. Στην περίπτωση της πολυκατοικίας, θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή το ΑΦΜ του διαχειριστή.

Εάν κάτι από τα προαναφερόμενα δεν ταυτοποιείται η επιδότηση δε θα προχωρήσει και ο αιτούμενος δε θα πάρει τα χρήματα.

Εξαιρέσεις από το επίδομα:

– Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων δηλώνονται σαν εξαρτώμενα μέλη. Θα υπολογίζονται όμως στην αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου, αλλά και στην αύξηση κατά 10% του επιδόματος.

– Οι φιλοξενούμενοι.

– Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, καθώς και εκείνα τα οποία διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ., συμπεριλαμβανομένων των ευρισκομένων σε εθελούσια ακινησία. Δε συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

– Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

– Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

– Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

ΛΑΡΙΣΑ 22/11/2019

Στην διάθεση σας πάντα ,

ΘΑΝΟΣ  Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
M.Sc in Accounting & Finance Kingston University London
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ.48581 Α ΤΑΞΕΩΣ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 11 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2410533025 ΚΙΝ.6944748793 & 6948380239
e mail : koukots@otenet.gr  site:  https://koukoulitsios.gr

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.