Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Επιχειρηματικά δώρα – Τι ισχύει για το ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Είθισται στο τέλος κάθε έτους, πολλές επιχειρήσεις να προβαίνουν σε αγορές επιχειρηματικών δώρων με σκοπό τη διάθεσή τους σε πελάτες/προμηθευτές/εργαζομένους/ συνεργάτες  ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης.

Στην παρούσα ανάλυση θα εξετάσουμε την αντιμετώπιση των δαπανών αυτών τόσο ως προς τις διατάξεις του Φ.Π.Α., όσο και της φορολογίας εισοδήματος.

Δώρα μικρής αξίας έως 10 ευρώ

Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν δώρα μικρής αξίας (μέχρι 10 ευρώ το καθένα), με σκοπό να τα διαθέσουν σε πρόσωπα τα οποία έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με την επιχείρηση (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, στελέχη, κ.λπ.), εκπίπτουν το ΦΠΑ κατά την αγορά ή την κατασκευή αυτών και περαιτέρω δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το ΦΠΑ κατά την δωρεάν παράδοση αυτών ενώ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον τεκμηριωθεί από τις ίδιες ότι πραγματοποιούνται προς το γενικότερο συμφέρον τους.

Επισήμανση: Δώρα μικρής αξίας δεν θεωρούνται φυσικά σύμφωνα με τι ανωτέρω διατάξεις τα οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα

Δώρα αξίας μεγαλύτερης των 10 ευρώ

Σύμφωνα με  διατάξεις (άρθρο 7, 30 του Κ.ΦΠΑ και εγκύκλιος Π.7015/690/27.10.1986) για τη διάθεση δώρων αξίας μεγαλύτερης των 10 ευρώ (ανά δώρο) υφίσταται υποχρέωση διακανονισμού του φόρου. Εξυπακούεται ότι εάν κατά την αγορά των δώρων αυτών δεν ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, τότε δεν υφίσταται και υποχρέωση για τον διακανονισμό του. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ της τρέχουσας τιμής αγοράς με απόδειξη αυτοπαράδοσης.

Επίσης οι δαπάνες για επιχειρηματικά δώρα (σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της επιχείρησης, κ.λπ.) μεγαλύτερα των 10 ευρώ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον τεκμηριωθεί από τις ίδιες ότι πραγματοποιούνται προς το γενικότερο συμφέρον τους.

Για την τεκμηρίωση θα πρέπει να τηρείται κατάσταση με τους παραλήπτες των επιχειρηματικών δώρων, να προκύπτει η αποστολή των δώρων αυτών στους παραλήπτες με τα σχετικά παραστατικά (Δ.Αποστολής ή άλλα στοιχεία) και φυσικά να προκύπτει ότι οι παραλήπτες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΔΕΦΑΘ 885/2022).

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.