Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Η 28η Οκτωβρίου, μετά τον νόμο 4808/2021, είναι υποχρεωτική αργία

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Ο νόμος 4808/2021, μεταξύ των άλλων έφερε σημαντικές αλλαγές και στα θέματα των αργιών στον ιδιωτικό τομέα, όπως:

• Μετατροπή της αργίας της 28ης Οκτωβρίου από προαιρετική σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,

Όπως είναι γνωστό, η μόνη διαφορά της προαιρετικής αργίας από τις υποχρεωτικές αργίες συνίστατο στο δικαίωμα του εργοδότου να απασχόληση κατά την ημέρα αυτή νομίμως τους μισθωτούς του.

Κατά τα λοιπά, και η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται, μαζί με τις υπόλοιπες 6 εορτές, στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΝΔ 3755/57, στις παρ. 1 και 3 του οποίου ορίζεται αντιστοίχως, ότι στους απασχολουμένους κατά τις 7 αργίες οφείλεται προσαύξηση 75%, ενώ στους μη απασχολουμένους και αμειβομένους με ημερομίσθιο, οφείλεται το ημερομίσθιό τους.

Συνεπώς:

I. Οι μισθωτοί που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους και οι οποίοι:
i. Αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.
ii. Αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή πέραν του μισθού τους.
II. Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν:
i. Αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (πιο σωστά θα λέγαμε, τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεώς τους) και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, ενώ
ii. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό,

α. Αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές (σύμφωνα με το ΒΔ 748/66), μόνον προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ωρομισθίου τους, για όσες ώρες απασχοληθούν, και όχι και άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους, ήτοι:

http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/10/nomimos.jpg
ενώ
β. αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν, και το 1/25 του καταβαλλομένου μισθού τους (ακριβέστερα, τόσα ωρομίσθια όσες ώρες εργασθούν, αφού το 1/25 του μισθού αντιστοιχεί στο πλήρες συμβατικό ωράριο της εξαήμερης εργασίας ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά ή άλλως 6,667 ώρες, ήτοι:
http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/10/misthos.jpg

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.