Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Κάμερες στο χώρο εργασίας και προϋποθέσεις εφαρμογής

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Μετα από  σημερινό περιστατικό σε επιχείρηση – στην οποία είμαι φορολογικός συνεργάτης – όπου εργαζόμενος κ διευθυντής προσωπικού αρχικά κ αμέσως μετα κ ο επιχειρηματίας , ενεπλάκησαν σε έντονο διάλογο – με απρόβλεπτη κατ’ εμέ συνέχεια… – σχετικά με το που δικαιούται η επιχείρηση να έχει κάμερες παρακολούθησης , θα καταγράψω απλά κ όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά , τι ισχύει με τις κάμερες παρακολούθησης σε μια επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσφεύγουν στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την προστασία της επιχείρησής τους και των ατόμων που εργάζονται σε αυτή.

Tα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή οποιαδήποτε πληροφορία για την ταυτότητα κάθε ατόμου αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας τους. Όποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κάποιου ατόμου παραβιάζει το νόμο καθώς αυτά προστατεύονται από το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο εφαρμοστικός Ν.4624/2019 και ο Ν.2472/1997.

Το βασικό σημείο είναι να μη χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων για άσχετους με την επιχείρηση σκοπούς,

Ειδικότερα για το ζήτημα των καμερών,

ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει με τρόπο κατάλληλο κα σαφή τους εργαζόμενους για τη βιντεοεπιτήρηση. Στο άρθρο 27 του Ν.4624/2019, επισημαίνεται ότι η επεξεργασία δεδομένων μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής, επιτρέπεται μόνο για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η ΑΠΔΠΧ (αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) επισημαίνει σε σχετική οδηγία της, ότι η βιντεοεπιτήρηση θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, χώρους όπου βρίσκονται χρηματοκιβώτια ή ταμειακές μηχανές και ηλεκτρομηχανολογικοί εξοπλισμοί και χώροι που βρίσκονται ευαίσθητα νομικά έγγραφα. Σε καμία περίπτωση η βιντεοεπιτήρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο επιτήρησης της απόδοσης των εργαζομένων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπό το ισχύον καθεστώς του ΓΚΠΔ δεν απαιτείται πλέον προηγούμενη άδεια της ΑΠΔΠΧ για την τοποθέτηση καμερών.

Συμπερασματικά,

τα προσωπικά δεδομένα στον κόσμο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, υπόκεινται σε διαρκή αμφισβήτηση και συχνά παραβίαση. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω της ευαισθησίας του χώρου αυτού και της διαφοράς δυναμικής μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Ο εργοδότης με βάση τον ΓΚΠΔ καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας έχοντας και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και ο εργαζόμενος έχει την ιδιότητα του φορέα επεξεργασίας με τα προβλεπόμενα δικαιώματα.

Η χρήση βιντεοεπιτηρησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ,

συνεργασία πάντοτε με τον νομικό της επιχείρησης διότι  σε λανθασμένη εφαρμογή από την επιχείρηση , συνεπάγεται μεγάλες χρηματικές ποινές – κ όχι μόνο..

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.