Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Με το άρθρο 18 του ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, επιβάλλεται μείωση προκαταβολής φόρου για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ως εξής :

Επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ:

Η μείωση θα είναι ανάλογη με τη μείωση τζίρου που είχαν οι επιχειρήσεις μεταξύ των δύο εξαμήνων των ετών 2019 και 2020, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μείωση τζίρου Μείωση προκαταβολής
5% έως 15% 30%
15,01% έως 25% 50%
25,01 % έως 35% 70%
Άνω του 35% 100%

Τα δεδομένα σύγκρισης θα ληφθούν από τις περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τα δύο πρώτα τρίμηνα των ετών 2019-2020, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και αντίστοιχα των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουνίου ετών 2019-2020, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι η μείωση της προκαταβολής δεν θα εφαρμοστεί για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη μειωμένη προκαταβολή κατά 50%, γιατί βρίσκονται στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που θα αναλύσουμε παρακάτω. Το ίδιο και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει πρώτη φορά έναρξη το 2019 και δικαιούνται ήδη μισή προκαταβολή.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ:

Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη η ανεύρεση των συγκριτικών στοιχείων, επιλέχθηκε η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, σημειώνεται ότι η μείωση της προκαταβολής δεν θα εφαρμοστεί για τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη μειωμένη προκαταβολή κατά 50%, με εξαίρεση τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στον ΦΠΑ και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, διοίκηση) και είχαν στο τρίτο τρίμηνο του 2019, τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο δηλαδή, ακαθάριστα έσοδα ποσοστού 50% και άνω του ετήσιου τζίρου τους, δικαιούνται σε κάθε περίπτωση 100% μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των αεροπορικών ή των ακτοπλοϊκών μεταφορών, δικαιούνται επίσης σε κάθε περίπτωση 100% μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι εάν διαπιστωθεί ότι κάποια επιχείρηση έλαβε μείωση προκαταβολής και δεν τη δικαιούταν ολικά ή μερικά, λόγω του ότι, για παράδειγμα, τα συγκριτικά στοιχεία δεν ήταν σωστά, θα της επιβάλλεται πρόστιμο που θα ισούται με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελήθηκε.

Άμεσα θα πρέπει ο μηχανισμός του υπουργείου να ενεργοποιηθεί προκειμένου   οι αναπροσαρμογές να γίνουν άμεσα, ώστε να γνωρίζουν εξίσου άμεσα οι επαγγελματίες τι πρέπει να πληρώσουν για δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και το ίδιο το κράτος να γνωρίζει τι δόση έχει να περιμένει. Όσο καθυστερεί η διαδικασία, τόσο θα αυξάνεται και χρονικά η «εικονικότητα» στα στοιχεία οφειλών της προσωποποιημένης πληροφόρησης των φορολογουμένων.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.