Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Μικροί οινοπαραγωγοί: Φορολογική μεταχείριση κρασιών για τα οποία δεν έχει εισπραχθεί ο ΕΦΚ που επεβλήθη με τις διατάξεις του ν. 4346/2015

Η νέα εγκύκλιος 2023/2022 της ΑΑΔΕ αφορά τους μικρούς οινοπαραγωγούς, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, των οποίων η είσπραξη του επιβληθέντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του 4346/2015 ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί παραγωγής τους εκκρεμεί, καθώς και τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με τις σχετικές εγκυκλίους ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018/21-12-2018 και Ε.2041/2019 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων του άρθρου 90 (κρασί) του ν.2960/2001, κατόπιν της κατάργησης του θετικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα εν λόγω προϊόντα και την παύση ισχύος των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν τα προϊόντα αυτά με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν. 4583/2018, αντίστοιχα και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων σχετικά με την είσπραξη Ε.Φ.Κ. κρασιού παραγωγής μικρού οινοπαραγωγού του άρθρου 71 του ν.2960/2001 των αμπελοοινικών περιόδων 2016-2017 και 2017-2018 που τέθηκε σε ανάλωση έως τις 31.12.2018, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

→ Με την υπ’αριθ. 1734/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) κρίθηκε ότι, οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από 1000 HL ετησίως, θεωρείται ότι λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής, απαλλασσόμενοι, ωστόσο, από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την Ε.2041/2019 εγκύκλιο, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, οι εν λόγω παραγωγοί είχαν υποχρέωση να υποβάλουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, άμεσα και όχι πέραν της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Απριλίου του 2019, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογούσε στις ποσότητες προϊόντων (κρασιών), τα οποία παρήχθησαν κατά την αμπελοοινική περίοδο (2018-2019) και τα οποία είχαν πωληθεί μέχρι και την 31η-12-2018.

→ Δεδομένου ότι, υφίστανται περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η είσπραξη του ΕΦΚ κρασιών μικρών οινοπαραγωγών και προηγούμενων της αναφερόμενης στην εν λόγω εγκύκλιο αμπελοοινικών περιόδων (κατά τις οποίες εφαρμόζονταν θετικός συντελεστής ΕΦΚ στο προϊόν αυτό) και προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση τους από τις τελωνειακές αρχές, διευκρινίζεται, ότι και στις περιπτώσεις αυτές ο εν λόγω φόρος θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο για τις πωληθείσες (χονδρική και λιανική) μέχρι την 31-12-2018 ποσότητες των προϊόντων αυτών.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.