Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Μπόνους σε μικρομεσαίες για πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις

30 Σεπτεμβρίου, 2022by Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος0

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Έξτρα μπόνους θα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υλοποιούν πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιούν στην πράσινη οικονομία, στην ενέργεια και στην ψηφιοποίηση, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με αποτέλεσμα να περιορίζεται με τον τρόπο αυτό η φορολογική τους επιβάρυνση.

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Οι δαπάνες που θα αναγνωρίζονται

 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (για παραγωγή και κατανάλωση), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Προϋποθέσεις χορήγησης της προσαυξημένης έκπτωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρισή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData.

Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία.

Η προσαυξημένη έκπτωση που αφορά την πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Από την έκπτωση κατά 100% των δαπανών εξαιρούνται όσες μικρομεσαίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Είδη δαπανών που αφορούν πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

 • Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων.
 • Κατασκευή ανεμογεννητριών.
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων.
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων.
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών.
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα.
 • Αλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης.
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοταξίου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοταξίου.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων.
 • Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%.

 • Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών).
 • Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 • Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 • Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 • Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών).
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος.
 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας.
 • Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία.
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών.
 • Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία.
 • Ερευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.