Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Νέα ευκαιρία για απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος – Ποιοι μπορούν να κάνουν ένσταση

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Μια τελευταία ευκαιρία να υποβάλουν ένσταση προκειμένου να μην καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος από 400 έως 1000 ευρώ  θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία προχώρησαν πέρυσι σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Με αρκετή καθυστέρηση, από την Παρασκευή 4 Αυγούστου θα ενεργοποιηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  του υπουργείου Εργασίας η σχετική πλατφόρμα για την  υποβολή ενστάσεων αναφορικά με την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος από επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Oσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν περιθώριο μέχρι και τις 28 Αυγούστου να υποβάλουν ένσταση για να γλυτώσουν το χαράτσι.

Η ένσταση

Η ένσταση που υποβάλλεται αφορά την ορθότητα των στοιχείων πλήρους απασχόλησης που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και προϋποθέτει έλεγχο των στοιχείων αυτών και υποβολή ένστασης μόνο για τις περιπτώσεις που τα πραγματικά στοιχεία πλήρους απασχόλησης δεν συμφωνούν με τα τηρούμενα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.Στη συνέχεια  τοο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αποστείλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ενω η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη σειρά της θα αποστείλει email στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με τα τα οποία θα τους ενημερώνει ότι η ένσταση τους έγινε αποδεκτή.

Οσοι όμως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρήσεις δεν έχουν ειδοποιηθεί παρά το γεγονός ότι  πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν ένταση προκειμένου  να χάσουν την απαλλαγή, είτε λόγω λάθους εγγραφής είτε επειδή υπέβαλαν χειρόγραφα δηλώσεις πρόσληψης που δεν έχουν προσμετρηθεί.

Η ένσταση που υποβάλλεται αφορά την ορθότητα των στοιχείων πλήρους απασχόλησης που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και προϋποθέτει έλεγχο των στοιχείων αυτών και υποβολή ένστασης μόνο για τις περιπτώσεις που τα πραγματικά στοιχεία πλήρους απασχόλησης δεν συμφωνούν με τα τηρούμενα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.Στη συνέχεια  τοο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αποστείλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ενω η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη σειρά της θα αποστείλει email στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με τα τα οποία θα τους ενημερώνει ότι η ένσταση τους έγινε αποδεκτή.

Οι ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές το πιθανότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου  που λήγει η παράταση που πήρε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της εξαίρεσης

Το μέτρο για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ισχύει για προσλήψεις από 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά και αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο χαμηλότερο των 2 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι:

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Ως κριτήριο για την εξαίρεσή τους από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους, τα πιο πάνω πρόσωπα θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12 ή 25%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να υπολογιστεί η αύξηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού απασχολουμένων κατά το κρινόμενο (για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος) έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση που οι  επιχειρήσεις πληρούν και τις προϋποθέσεις αυτές, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το οικείο φορολογικό έτος

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.