Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Οι οντότητες και οι ΚΑΔ εστίασης που έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ ή ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ εστιατορίου ή παρόχου από 1.8.2024 – Οι εξαιρέσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ 1105/2024 με την οποία καθορίζονται οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εμπίπτουν στην υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι εξαιρέσεις από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

  1. Με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1073/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ ή ΕΑΦΔΣΣ, από την 1.8.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
  2. Στην ως άνω υποχρέωση εμπίπτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) και λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα, καθώς και Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΚΑΔ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

56.10.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου

 

56.10.11.02        Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

 

56.10.11.03        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην υπό στοιχεία 1059176/625/ΠΟΛ.1087/2003 (Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.04        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην υπό στοιχεία 1059176/625/ΠΟΛ.1087/2003 (Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.05        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ -φουντ), με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.06        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

 

56.10.11.07        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

 

56.10.11.08        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.09        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.10        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

 

56.10.11.11        Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος

 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας ως εστίαση ορίζουμε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), ήτοι επιχειρήσεις που διαθέτουν, τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την οντότητα ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες λοιπές οντότητες και οι οποίες προσφέρουν πλήρη εξυπηρέτηση από σερβιτόρους σε μεμονωμένους πελάτες που κάθονται σε τραπέζια (συμπεριλαμβανομένων των πάγκων ή των ιδιαίτερων χώρων [σεπαρέ]).

Η δραστηριότητα αυτή νοείται ως η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι ως παρεπόμενη και συμπληρωματική της κύριας. Ως κύρια νοείται η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή εφόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους έναρξης της επιχείρησης και η σχετική δήλωση δεν έχει υποβληθεί, ως αυτή προκύπτει από τον δηλωθέντα κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

 

  1. Σε περίπτωση που οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 χρησιμοποιεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση των λογιστικών της στοιχείων και διαθέτει ΚΑΔ των κατηγοριών 56.10 και 56.2, έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση, από την 1.8.2024 και εφεξής, χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1173/2022 απόφαση ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ανεξαρτήτως των εξαιρέσεων της παρ. 7 της παρούσας για τις συναλλαγές που αφορούν τη δραστηριότητα εστίασης (56.10 και 56.2).

 

  1. Επιτρέπεται η χρήση ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1173/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, από λοιπές οντότητες εστίασης που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κατηγοριών 56.10 και 56.2, πέραν των αναφερόμενων στην παρ. 2 και δεν χρησιμοποιούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση των λογιστικών τους στοιχείων.

 

  1. Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση του προγράμματος ανοιχτών τραπεζιών εστιατορίου με την έκδοση δελτίων παραγγελίας, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014, και οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, με σήμανση από ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1173/2022 απόφαση ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, ήτοι με κάθε σερβίρισμα.

 

  1. Οντότητες εστίασης που εμπίπτουν στον ορισμό της παρ. 2, εφόσον στην ίδια εγκατάσταση πραγματοποιούν συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις σχετικές δραστηριότητες, δύνανται να εκδίδουν τα λογιστικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες και μόνο συναλλαγές με χρήση λοιπών τύπων ΦΗΜ ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

 

  1. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται:

 

α) Οντότητες εστίασης, ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στον ορισμό της παρ. 2, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί με το π.δ. 899/1976 (Α’ 329) και το π.δ. 664/1977 (Α’ 222),

 

β) οι συναλλαγές πώλησης σε πακέτο (take away), διανομής (delivery), αυτοεξυπηρέτησης (self-service), καθώς κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων συναλλαγών η επιχείρηση δεν παρακολουθεί «ανοικτά τραπέζια».

 

  1. Τυχόν μη δήλωση οποιουδήποτε εκ των αναφερόμενων ΚΑΔ στον πίνακα της παρ. 2, στους δηλωθέντες ΚΑΔ με τους οποίους λειτουργεί μια οντότητα στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ καίτοι πληροί τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στον χώρο της εστίασης ως αυτός ορίζεται στην παρ. 2, δεν απαλλάσσει την οντότητα από την υποχρέωση έκδοσης των λογιστικών της στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.