Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Ποια επιδόματα και ενισχύσεις της πανδημίας είναι αφορολόγητα

Είμαστε  στην τελική ευθεία πριν ανοίξουν οι δηλώσεις και θεωρώ χρήσιμο κ επιβεβλημένο να σας ξαναθυμίσω ποια επιδόματα κ ποιες ενισχύσεις που σας καταβλήθηκαν εντός της πανδημίας είναι αφορολόγητα

Επιδόματα και ενισχύσεις της πανδημίας που δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται

 1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που έλαβαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που ήταν σε αναστολή το 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.
 2. Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες (πχ. ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», οι πλημμύρες της Εύβοιας, ο σεισμός στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)
 3. Τα ποσά που δίνονται από το κράτος για την κάλυψη του 60% των απωλειών στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ στους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
 4. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν σε επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και όσοι από αυτούς έλαβαν το επίδομα τηλεκατάρτισης μέσω του ειδικού προγράμματος
 5. Οι αποζημιώσεις σε ειδικές κατηγορίες πληττόμενων όπως καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και οι ξεναγοί
 6. Η έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά απασχολούμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
 7. Η αποζημίωση που δόθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μειωμένα ενοίκια κατά 40% που έλαβαν.
 8. Όλα τα επιδόματα και οι παροχές κοινωνικού ή προνοϊακού χαρακτήρα
 9. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
 10. Τα ποσά των ενισχύσεων που έλαβαν ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες μέσα από τους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής για το 2020 (αναμένουμε οδηγίες από τις σχετικές εγκυκλίους που θα εκδοθούν για το ποιο ποσό οφείλεται και θα αποπληρωθεί  και ποιο ποσό θα είναι αφορολόγητο παρ.1 του 8ου άρθρου της Π.Ν.Π 20.3.2020)
 11. Οι αμοιβές ιδιωτών ιατρών με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που συνεργάστηκαν με τα δημόσια νοσοκομεία και οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα
 12. Η πρόσθετη αποζημίωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μετακινείται εκτός περιφερειακής ενότητας σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19, καθώς και στους ιατρούς που μετακινούνται σε επιχειρησιακά κέντρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) εκτός περιφερειακής ενότητας, είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης
 13. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ εφόσον ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και η οποία δεν προσμετράτε στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα
 14. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβλήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δυνάμει της 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης Covid-19. Τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αφορολόγητα επιδόματα ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με το ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015 έγγραφο της διοίκησης , δίνονται οδηγίες για την φορολογική αντιμετώπιση των επιδομάτων του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Επιδόματα – βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:

 1. Επίδομα τακτικής ανεργίας
 2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
 3. Ειδικό εποχικό βοήθημα
 4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας
 5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης
 6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους
 7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας – ΕΣΠΑ.
 8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.

Β. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απώλειας του εισοδήματός τους και αντί του μισθού που θα κατέβαλαν οι εργοδότες τους ή τους δίδονται ως αμοιβή για παροχή εργασίας, χαρακτηρίζονται ως κανονικές αποδοχές και θα εμφανίζονται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς 301-302 ή θα συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 343-344. Τέτοια ποσά είναι:

1.Παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, που είναι η πληρωμή μέρους ανεξόφλητων αποδοχών, όταν οι εργοδότες περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως εργασιών ή αναστολής πληρωμών, ή έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση, ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση

2.Επίδομα διαθεσιμότητας, το οποίο είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όταν ο εργοδότης θέσει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα.

3.Αποδοχές ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δίδονται έναντι παρασχεθείσας εργασίας.

Γ.  1. Η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, η οποία καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ  μητέρες έχουν λάβει 6 μήνες άδεια μετά από συμφωνία με τον εργοδότη τους, αποτελεί εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο. Τα καταβληθέντα ποσά είτε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620, είτε θα συμπληρώνονται στους κωδικούς 659-660 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

 1. Η Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ αντί της μαιευτικής περίθαλψης, ως συμπληρωματική παροχή αυτής που χορηγείται από το ΙΚΑ ως επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Το επίδομα που δίδεται από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ , χορηγείται για κάλυψη δαπανών και δεν είναι εισόδημα. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, η παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως συμπλήρωμα της περίπτωσης αυτής, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν καλύπτει αντικειμενικές δαπάνες και συνεπώς δεν συμπληρώνεται στη δήλωση, επειδή καταβάλλεται εφάπαξ και η πηγή προέλευσής της εξαντλείται με τον τοκετό.

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.