Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Πρόστιμο 1000 ευρώ από εφορία για μη έκδοση απόδειξης 2,17 ευρώ!

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Καλό θα είναι να διαβαστεί η πιο κάτω πραγματική περίπτωση που διαχειριστήκαμε στο γραφείο κ ας γίνει μάθημα σε όλους :

Την επιβολή προστίμου 1000,00 ευρώ από την εφορία κόστισε σε κατάστημα εστίασης πολύ καλής φίλης κ πελάτισσας του γραφείου μας ,  η μη έκδοση μιας μόνο απόδειξης αξίας 2,17  ευρώ, συν ΦΠΑ με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να εφαρμόζουν αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παράβαση – πραγματική , διαπιστώθηκε σε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 7/8/2023 στην επιχείρηση που ασκούσε τη δραστηριότητά της.

Η αναντιστοιχία του προστίμου με την αξία της μη εκδοθείσας απόδειξης οφείλεται στο γεγονός ότι η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών) προβλέπει, για την παράβαση της μη έκδοσης αποδείξεως λιανικών συναλλαγών,ελάχιστο όριο επιβολής προστίμου ανά φορολογικό έλεγχο, το οποίο για τους συγκεκριμένους επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία, ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά έλεγχο ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των μη εκδοθεισών αποδείξεων.

Το πρόστιμο αυτό σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας, δηλαδή σε περίπτωση διαπίστωσης ίδιας παράβασης μέσα στα επόμενα 5έτη, διπλασιάζεται και φθάνει στα 500 ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή φθάνει τα 1.000 ευρώ. Στον συγκεκριμένο φορολογούμενο επιβλήθηκε πρόστιμο 1000,00ευρώ επειδή διαπιστώθηκε ότι  είχε διαπράξει ίδια παράβαση τρίτη φορά, δηλαδή ήταν υπότροπος.

Ειδικότερα, οι διατάξεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η εφορία και του επέβαλε το πρόστιμο περιλαμβάνονται στο άρθρο 58Α του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προβλέπουν τα εξής:

Σε περίπτωση μη έκδοσης παραστατικού πωλήσεων (φορολογικού στοιχείου) ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ,στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Δυσανάλογα πρόστιμα

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω διατάξεις, προκύπτουν πρόστιμα ύψους δυσανάλογου της αξίας των μη εκδοθεισών αποδείξεων στις περιπτώσεις που τα ποσά τους είναι ευτελή, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, και αντιθέτως προκύπτουν πραγματικά αναλογικά ποσά προστίμων της τάξεως του 50% κ 100% του μη αποδοθέντος ΦΠΑ όταν τα ποσά των μη εκδοθεισών αποδείξεων είναι πολύ μεγάλα.

Για παράδειγμα, εάν ένας επιτηδευματίας με απλογραφικά βιβλία διαπιστωθεί ότι δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις συνολικής αξίας 10 ευρώ στην οποία ενσωματώνεται ΦΠΑ 1,2 ευρώ, το πρόστιμο δεν ανέρχεται στο 50% του διαφυγόντος ΦΠΑ του 1,2 ευρώ, δηλαδή σε 0,6 ευρώ αλλά στο ελάχιστο ποσό των 250 ευρώ. Εάν ένας άλλος επιτηδευματίας με απλογραφικά βιβλία διαπιστωθεί ότι δεν εξέδωσε 260 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.600 ευρώ στην οποία ενσωματώνεται ΦΠΑ 503,22 ευρώ,το πρόστιμο θα υπολογιστεί στο 50% του διαφυγόντος ΦΠΑ των 503,22 ευρώ, δηλαδή στα 251,61 ευρώ, σχεδόν στο ίδιο ύψος με το πρόστιμο του άλλου επιτηδευματία που απέκρυψε μόλις 10 ευρώ εισπράξεις!

Απόρριψη προσφυγής

Στην υπόθεσή αυτή υπάρχει ακόμη και το εξής αξιοσημείωτο. Ο φορολογούμενος   προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, ζητώντας τη διαγραφή του προστίμου και προβάλλοντας ως αιτιολογικό ότι: «Κατά τον χρόνο του ελέγχου απουσίαζε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης κ η μητέρα της που για σύντομο χρονικό διάστημα την αντικαθιστούσε δεν γνώριζε την σωστή χρήση της ταμειακής μηχανής., ενώ η ίδια είχε δώσει ρητή εντολή να μην προβεί σε πωλήσεις και να μη χρησιμοποιήσει την ταμειακή μηχανή. Συνεπώς, η παράβαση οφείλεται σε αμελή συμπεριφορά  του συγγενικού προσώπου, το οποίο δεν είναι υπάλληλός της ή προστηθείς, ώστε να τον βαρύνει οποιαδήποτε ευθύνη από τις ενέργειές του. Επιπλέον, το ποσό που ωφελήθηκε είναι ένα ιδιαίτερα ευτελές ποσό, για το οποίο προφανώς δεν είχε καμία πρόθεση αποκόμισης κέρδους».

( το κείμενο το συνέταξε φυσικά το γραφείο μας , έχοντας βέβαια την βεβαιότητα ότι απλά …ρίχναμε βολές στον τάφο του αγνώστου στρατιώτη…..)

Ωστόσο, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε το πρόστιμο των 1.000,00 ευρώ.

Ας γίνει λοιπόν μάθημα σε όλους …

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.