Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Πώληση Μισθωμένου Ακινήτου – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μερών

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Με αφορμή ερωτήματος που μου τέθηκε από επιχ/ια – πελάτη μου , ο οποίος  ενοικιάζει κτίριο για την άσκηση της επιχ/κης του δραστηριότητας κ το ακίνητο θα πωληθεί από τον ιδιοκτήτη , σας γνωρίζω τα δικαιώματα κ τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων – πάντοτε καλό θα ήτανε σε ανάλογη περίπτωση να υπάρξει κ η συμβουλή του δικηγόρου σας..

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2235/1994) η σύμβαση μίσθωσης ακινήτου δεν επηρεάζεται από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του σε περίπτωση πώλησης.

Ως εκ τούτου ο νέος ιδιοκτήτης δεσμεύεται από την υπάρχουσα σύμβαση μίσθωσης και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλους τους όρους που προβλέπονται σ’αυτή. Μάλιστα στην περίπτωση που το μίσθιο αποτελεί την κύρια κατοικία του μισθωτή (η πλέον συνηθισμένη περίπτωση), η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον τρία έτη ακόμα και αν στην υπογραφείσα σύμβαση έχει συμφωνηθεί μικρότερη, π.χ. ένα έτος. Σημειώνεται ότι δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις περί ιδιοκατοίκησης, που παρείχαν στον νέο ιδιοκτήτη το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης πριν από τον συμβατικό χρόνο λήξης της.

Τι θα πρέπει να προσέξετε ανάλογα με την ιδιότητά σας?

Είμαι ιδιοκτήτης- πωλητής

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης που έχετε υπογράψει με τον μισθωτή σας αλλά και τις επιμέρους διατάξεις του νόμου που διέπουν τη μίσθωση, ειδικά στην περίπτωση που το μίσθιο αποτελεί την κύρια κατοικία του μισθωτή. Πριν αποφασίσετε να διαθέσετε το ακίνητό σας προς πώληση συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας σχετικά με τη λήξη των συμβατικών σας υποχρεώσεων έναντι του μισθωτή. Επιπλέον καλό είναι να συζητήσετε το θέμα με τον μισθωτή και να διερευνήσετε ποιες είναι οι προθέσεις του, αν θα είναι συνεργάσιμος κλπ. Ούτως ή άλλως θα χρειαστείτε τη συγκατάθεσή του για την επίσκεψη του ακινήτου από δυνητικούς αγοραστές.

Αντίστοιχα οφείλετε να  ενημερώσετε τον αγοραστή ώστε να είναι γνώστης της κατάστασης και να αποφασίσει αν τελικά η αγορά με τους συγκεκριμένους όρους είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Και φυσικά πρέπει να ενημερώσετε το μεσίτη σας ώστε να κάνει μία άρτια παρουσίαση του ακινήτου σας!

Είμαι αγοραστής

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, ο νέος ιδιοκτήτης δεσμεύεται από την υπάρχουσα σύμβαση μίσθωσης και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλους τους όρους της. Αν θέλετε το σπίτι άμεσα, να γνωρίζετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής αρνείται να παραδώσει το μίσθιο κατά το χρόνο λήξης της τριετίας ή της συμφωνημένης παράτασης, μπορείτε να προσφύγετε στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσετε την έκδοση δικαστικής απόφασης απόδοσης του ακινήτου λόγω λήξης της μίσθωσης. Ωστόσο η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα, ανάλογα με τις αναβολές, ένδικα μέσα κλπ. που μπορεί να μεσολαβήσουν εκ μέρους του μισθωτή.

Στην περίπτωση που θέλετε το σπίτι για επένδυση και είστε ικανοποιημένοι από το ύψος του ενοικίου, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Αν ωστόσο δεν είστε ικανοποιημένοι από το ύψος του ενοικίου και θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι υψηλότερο, τότε πάλι πρέπει να ανατρέξετε στη σύμβαση μίσθωσης και να διαβάσετε τους όρους αναπροσαρμογής του ενοικίου που προβλέπονται σ’αυτή. Και σε αυτή την περίπτωση η υφιστάμενη σύμβαση σας δεσμεύει για την τριετία.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αγοράς μισθωμένου ακινήτου, είναι συνετό να ζητήσετε από τον δικηγόρο σας να διερευνήσει τη σύμβαση μίσθωσης και να σας ενημερώσει αναλυτικά  για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

Είμαι μισθωτής

Στην περίπτωση που είστε ο μισθωτής της πωλούμενης κατοικίας θα πρέπει επίσης να είστε ενήμεροι για τις συμβατικές σας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης που έχετε υπογράψει. Η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν επηρεάζει  την υφιστάμενη σύμβαση. Εξάλλου ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε χρήση της τριετίας ακόμα και αν η σύμβαση που έχετε υπογράψει έχει βραχύτερη χρονική διάρκεια.

Συμβουλές προς όλα τα μέρη

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις  συμβάσεις που έχετε υπογράψει (πωλητής, μισθωτής) ή που πρόκειται να σας δεσμεύσουν ως αποτέλεσμα μιας αγοράς που πρόκειται να κάνετε (αγοραστής). Όταν είστε πλήρως ενημερωμένοι η διαπραγμάτευση είναι πιο ώριμη και αποτελεσματική και σε κάθε περίπτωση προτιμότερη από οποιαδήποτε σύγκρουση ή δικαστική διαμάχη.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.