Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Πώς θα περιορίσετε τις κατασχέσεις για οφειλές – Όλη η διαδικασία

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Αφού πρώτα ευχηθώ σε όλους καλό κ ξεκούραστο σ/κ  και καθώς Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του έτους 2023  αφού «πατήσαμε» αισίως στα μέσα του Δεκεμβρίου ,

με αφορμή ανάλογες δυσκολίες που αντιμετωπίζει καλός επιχ/ας από την θες/κη , που πρόσφατα εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο του γραφείου μας , θα σας πληροφορήσω όσο πιο αναλυτικά μπορώ για την δυνατότητα περιορισμού των κατασχέσεων για οφειλές ιδιαίτερα σε Δ.Ο.Υ. και πάντοτε έχοντας μαζί μας και έναν καλό δικηγόρο..

Τον περιορισμό των κατασχέσεων που τους έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από τις αρμόδιες αρχές οι οφειλέτες, υπό αυστηρές, όμως, προϋποθέσεις και διαδικασία.

Εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι, σε καταθέσεις που προέρχονται από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος ποσού, εφόσον όμως στην ισχύουσα νομοθεσία τα συγκεκριμένα επιδόματα ή βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα, όπως, π.χ., επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κ.λπ.

Ανεξάρτητα, όμως, από τα επιδόματα ή βοηθήματα οι οφειλέτες, σύμφωνα και με το ειδικό εγχειρίδιο «αναβάθμισης» των διαδικασιών ελέγχου που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση προς την αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για αξιολόγηση του αιτήματος και για τη σύνταξη σχετικής απόφασης περιορισμού της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Απαραίτητα έγγραφα

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και η ταυτόχρονη ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από οφειλέτη του Δημοσίου ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής αρχή, με την οποία αιτείται τον περιορισμό ποσού ή ποσοστού επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης επί απαιτήσεων, πρέπει να ακολουθείται από την υποβολή και των κατωτέρω εγγράφων:
α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την έγκριση από τη φορολογική διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτήν,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι η κατασχεθείσα απαίτηση, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ., ενοίκιο).

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), επιβάλλεται να προκύπτει από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής.

Συγκρότηση φακέλου

Αμέσως μετά ο εισηγητής του αρμόδιου τμήματος για τη διαχείριση της οφειλής συγκροτεί φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: α) το περιεχόμενο της υποβληθείσας από τον τρίτο θετικής δήλωσης (άρθρο 34 ΚΕΔΕ) συνεπεία της επιβληθείσας κατάσχεσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, β) την αίτηση του οφειλέτη με τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά, γ) πίνακα χρεών του οφειλέτη (ατομικών / συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας).

Στη συνέχεια εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση του οφειλέτη, τους λόγους για τους οποίους ζητείται ο περιορισμός της επιβληθείσας από το Δημόσιο κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο (ατομικών και συνυποχρέωσης / συνυπευθυνότητας), τα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση των οφειλών.

Αναλυτικά εξετάζεται η απόδειξη των επικαλούμενων από τον οφειλέτη στοιχείων περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων ικανοποίησης του αιτήματος, ενώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και η διαπίστωση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS ή από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.