Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ Κ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

(1.1) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή)

(1.2) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. Μαρτίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(1.3) Πλαίσιο 1

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(2) Πλαίσιο 2

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(3) Πλαίσιο 3

(Κ.Α.Δ. Απριλίου επιχειρήσεων που πλήττονται)

(4) Εκτός Πλαισίου

 

(Λοιπές επιχειρήσεις)

Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ:

– που είναι ληξιπρόθεσμες στις 11/03/2020,

– ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες έως και 30/04/2020.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1054/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1054/2020)

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ:

– που είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020.

 

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Βεβαιωμένες λοιπές οφειλές προς ΔΟΥ:

– που είναι ληξιπρόθεσμες στις 11/03/2020,

– ή πρόκειται να βεβαιωθούν και να γίνουν ληξιπρόθεσμες έως και 30/04/2020.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1053/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Α.1053/2020)

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

Δόσεις βεβαιωμένων λοιπών οφειλών προς ΔΟΥ:

– που είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής

μέχρι και την 31/08/2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Ασφαλιστικές εισφορές:

– μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, πληρωτέες 31/03/2020 & 30/04/2020.

Η υποβολή της ΑΠΔ είναι υποχρεωτική.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(30/09 & 31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (2)

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(30/09 & 31/10).

 

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

Ασφαλιστικές εισφορές:

– μηνός Μαρτίου 2020, πληρωτέες έως 30/04/2020.

Η υποβολή της ΑΠΔ είναι υποχρεωτική.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες

(31/10).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Ασφαλιστικές εισφορές:

– που είναι σε ενεργή ρύθμιση, δόσεις πληρωτέες έως 31/03/2020 καθώς και όλες οι επόμενες.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (30/06/2020).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (2)

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (30/06/2020).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020)

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

Ασφαλιστικές εισφορές:

– που είναι σε ενεργή ρύθμιση, δόσεις πληρωτέες έως 30/04/2020 καθώς και όλες οι επόμενες.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (31/07).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

 

n/a

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (31/07).

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Επίδομα εορτών (Δώρο) Πάσχα.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 19)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 19)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Δυνατότητα καταβολής έως και 30/06/2020.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

Μίσθωμα (ενοίκιο) επαγγελματικής μίσθωσης:

– Ενοίκιο Μαρτίου & Απριλίου 2020.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος

Μαρτίου & Απριλίου 2020.

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 2)

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 45 ημέρες.

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 11)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 11)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Αποζημίωση ύψους € 800 (για 45 ημέρες) στους εργαζομένους που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

Επιστρεπτέα προκαταβολή. Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 3)

Αναστολή προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγές).

 

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή. (1)

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 2)

Λειτουργία επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (εκ περιτροπής εργασία).

 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2 εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον 2

εβδομάδες ανά μήνα (1/2).

(ΠΝΠ 20/03/2020,

άρθ. 9)

Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων & ΦΠΑ.

– Για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1.1 και 1.2, εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οι οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

– Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1.1 και 1.2 και επιθυμούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25%, το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης παράτασης της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(ΠΝΠ 30/03/2020,

άρθ. 1)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

Δυνατότητα έκπτωσης 25% των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα (30/04). Προϋπόθεση καταβολής υποχρεώσεων ΦΠΑ Μαρτίου.

(Δελτίο Τύπου Υπ. Οικ. 31/03/2020)

 

n/a

 

n/a

Επιτάχυνση επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ:

– Η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

– Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20/03/2020.

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής (Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι €30.000, ανά φορολογία.

(Ε.2037/2020)

 

 

Στην διάθεση σας πάντα ,

ΘΑΝΟΣ  Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠΧΑ/
IFRS by ICAEW

M.Sc in Accounting & Finance Kingston University London
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ.48581 Α ΤΑΞΕΩΣ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 11 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2410533025 ΚΙΝ.6944748793 & 6948380239
e mail : koukots@otenet.gr

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.