Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΘ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Πληροφορίες του γραφείου μας , που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση  αναφέρουν ότι θα γίνουν έλεγχοι στις επιχ/σεις στο θέμα του τεχνικού ασφαλείας .

Επειδή αρκετές επιχ/σεις δεν λαμβάνουν σοβαρά το θέμα αυτό , θα σας ενημερώσω ξανά για τις υποχρεώσεις σας :

ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ – θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας δηλαδή υπεύθυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

Διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99). Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν (από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους) στην Επιθεώρηση τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Σχετ Ν. 2874/2000), ο οποίος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό κατάρτισης σε θέματα Υγιεινής και Ασφαλείας εργασίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης.

  • Ο εργοδότης/επιχείρηση ΜΠΟΡΕΙ  να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης ΕΙΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ , Ή θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Τα σεμινάρια διακρίνονται σε:

  • Διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία, και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε
  • Διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.