Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Τι ισχύει με την αμοιβή όσων δεν πήγαν στη δουλειά λόγω χιονόπτωσης

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Με την ευκαιρία -λόγω του φαινομένου «ΕΛΠΙΔΑ» συνεπεία της οποίου αν είναι αδύνατη η προσέλευση στην εργασία, σας ενημερώνουμε τι ισχύει για την αμοιβή των εργαζομένων σε περίπτωση μη προσέλευσης στην εργασία.

  1. ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ – ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Για το θέμα της ασυνήθους κακοκαιρίας έχουμε τα παρακάτω:

  1. Κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Α.Κ., «αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο».
  2. Εξ αντιδιαστολής των ανωτέρω καθιερώνεται ο κανόνας ότι, αν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την παροχή (εν προκειμένω την εργασία), από λόγους οφειλόμενους σε ανώτερη βία, αυτός δεν καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας και κατ’ ακολουθίαν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του μισθού σύμφωνα προς τον προσφέροντα την εργασία του μισθωτό.

iii. Ανώτερη βία, προς εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Α.Κ. υπάρχει, όταν η αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς από τυχερό απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί και αν ακόμα κατεβάλετο το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας (Αρείου Πάγου: 637/50, 151/51, 16/54, 314/54, 170/57, 677/74,0525/78, 635/78, 1043/80, 1738/80, 1340/79, 680/81, Εφ. :Αθηνών 2984/89, Εφ. Θεσσαλονίκης 1775/94 κλπ.).

Επί σχετικών καταστάσεων τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι:

«ο εργοδότης δεν οφείλει το ημερομίσθιο των εργαζομένων που δεν μπόρεσαν να φθάσουν στην εργασία τους για να εργασθούν μόνο εάν και ο ίδιος ο εργοδότης κωλύθηκε να λειτουργήσει την επιχείρησή του», αντίθετα

Ο εργοδότης οφείλει το ημερομίσθιο των εργαζομένων που, με βάση την καλή πίστη, δεν μπόρεσαν να φθάσουν στην εργασία τους για να εργασθούν εάν ο εργοδότης λειτούργησε την επιχείρησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 656 και 380 του Α.Κ.

Σχετικά Α.Π. 677/74, 476/77 Α.Π. 1340/79 κλπ. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 2014/7-1-2002 και έγγραφο Υπουργείου Εργασίας:

1.2. Ακραία καιρικά φαινόμενα – Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επικράτηση αντίξοων καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν, ώστε, με βάση την εργατική νομοθεσία, να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους διανομείς, οι εργοδότες οφείλουν, εάν δεν το έχουν κάνει, να εφοδιάσουν τους διανομείς άμεσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.). Προέχει η προστασία των εργαζόμενων διανομέων, κυρίως δε κατά τις βραδινές ώρες, που οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες».

«Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξεταστούν όλες με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανακοίνωσή του.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.