Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ – ΕΘΙΜΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Επειδή την Τετάρτη 15/5 η Λάρισα έχει τοπική αργία (Πολιούχος άγιος Αχίλλιος ) , αν κ σας έχω ενημερώσει κ στο παρελθόν , εντούτοις θα υπενθυμίσω ξανά αναλυτικά τι ισχύει στις κατ’ έθιμο αργίες (όχι επίσημες δηλαδή)

Αμειβόμενοι με Μηνιαίο Μισθό (υπάλληλοι)

  • Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά κατά τις ημέρες αυτές

Δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Το παραπάνω ισχύει εφόσον δεν απαγορεύεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγονται, Κανονισμό Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Έθιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιούνται 75% προσαύξηση για αυτήν την ημέρα εργασίας τους.

Αν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, τότε όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεών, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία.

Αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας, στους μισθωτούς να εργασθούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

  • Η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές

Δικαιούνται να λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δηλωθεί κανονική άδεια.

  • Η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή και εκτάκτως λειτούργησε με μονομερή απόφαση εργοδότη

Δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους.

  • Η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί και εκτάκτως ΔΕΝ λειτούργησε με μονομερή απόφαση εργοδότη

Δεν δικαιούνται να λάβουν άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

Αμειβόμενοι με Ημερομίσθιο (εργάτες)

  • Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά κατά τις ημέρες αυτές

Δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Αν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίου τους.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν απαγορεύεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγονται, Κανονισμό Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Έθιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιούνται 75% προσαύξηση για αυτήν την ημέρα εργασίας τους.

Αν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, τότε όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεών, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία.

Αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας, στους μισθωτούς να εργασθούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

  • Η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές

Δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο. Για την ημέρα αυτή πρέπει να δηλωθεί κανονική άδεια εκτός και εάν θεωρείτε υποχρεωτική αργία με ΣΣΕ για την ημέρα αυτή.

  • Η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή και εκτάκτως λειτούργησε με μονομερή απόφαση εργοδότη

Δικαιούνται να λάβουν το κανονικό τους ημερομίσθιο

  • Η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί και εκτάκτως ΔΕΝ λειτούργησε με μονομερή απόφαση εργοδότη

Δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου (δηλαδή να το απαιτήσουν)

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.