Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Φορολογικά κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις επιχειρήσεις

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση στον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των τιμολογίων, ενώ προσφέρει επιπλέον σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Ποια είναι αυτά:

-Η έκδοση από τις φορολογικές αρχές πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού μειώνεται από τα πέντε στα τρία χρόνια για τον εκδότη παραστατικών πωλήσεων.

Ο λήπτης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μειώνει την έκδοση πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού από πέντε (5) σε τέσσερα (4) χρόνια.

Η αγορά λογισμικού και εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως μέσα στη φορολογική χρήση, προσαυξημένη κατά 100%.

-Οι επιχειρηματικές δαπάνες για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αναγνωρίζονται κατά το πρώτο έτος προσαυξημένες κατά 100%.

-Σημαντική μείωση στο χρόνο, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρων για όσους ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, από ενενήντα σε σαράντα πέντε ημέρες.

Προσωπικά – επαγγελματικά θεωρώ , ότι Οι επιχειρήσεις σε διοικητικό πλαίσιο,  κερδίζουν:

-Αυτοματοποίηση της τιμολόγησης και αποστολή των παραστατικών τους μέσα από ασφαλή πρωτόκολλα στους συναλλασσόμενους και στην πλατφόρμα myDATA.

-Αντί της αδόμητης διαδικασίας ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιβεβαίωση της παραλαβής και την αποδοχή παραστατικών, επιτρέπεται μέσα από ισχυρά διαδικτυακά εργαλεία η μαζική επεξεργασία και ο έλεγχός τους, ελαχιστοποιώντας χρόνο, κόστος και πιθανότητες ανθρώπινου λάθους, μέσω εγγυημένης παράδοσης και απόδειξης ανάγνωσης των απεσταλμένων παραστατικών.

-Το κόστος της αποστολής ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου ανέρχεται έως και στα 0,10 ευρώ ανά ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο είναι σαφώς φθηνότερο έως και 60% σε σχέση με το κόστος αγοράς χαρτιού, φακέλων και ταχυδρόμησής τους.

-Αρχειοθέτηση των παραστατικών σε cloud μέγιστης ασφαλείας.

-Πλήρης ψηφιοποιημένη λιανική πώληση χωρίς φορολογικό μηχανισμό, χωρίς ‘Ζ’.

Με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν εντάχθηκαν στις καταληκτικές ημερομηνίες με το Ν. 4701/2022, να προχωρήσουν στην υπαγωγή τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση έως την 30η Ιουνίου 2023. Όπως επισημαίνεται, η χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και να επωφεληθούν από σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.