Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ BONUS ΑΠΟ 01/01/2020

Το 2019 αποτελεί ανάμνηση αφήνοντας την θέση του στο 2020 με την ελπίδα να αποτελέσει μία καλύτερη χρονιά για όλους , με ΥΓΕΙΑ  και ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ειδήσεις για το τομέα της φορολογίας.

Η νέα χρονιά φέρνει μετά από αρκετά ομολογουμένως χρόνια ουκ ολίγες μειώσεις και ελαφρύνσεις , οι οποίες βέβαια δεν επαρκούν , αλλά ας πούμε ότι είναι η έναρξη της επανεκκίνησης της κοιμωμένης ελληνικής  οικονομίας και την επαναφορά της στα θετικά πρόσημα.

Ας  θυμίσουμε ότι στην νέα χρονιά θα έχουμε :

  • 1) Την εφαρμογή της μειωμένης κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που έφερε ο Ν. 4646/2019 που ψηφίστηκε στα τέλη του 2019.

Η κλίμακα φόρου εισοδήματος να θυμίσουμε ότι διαμορφώνεται ως εξής :

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής (%)
0-10.000 9% , από 22%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28% , από 29%
30.001-40.000 36% , από 37%
40.001 – 44% , από 45%
  • 2) Την εφαρμογή της αύξησης του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο , χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα τρία τέκνα . Επίσης έχουμε την εφαρμογή του επιδόματος γέννησης που θα δίδονται 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 1/1/2020.
  • 3) Μείωση του φόρου νομικών προσώπων στο 24% από το 29% που εφαρμόστηκε για τα εισοδήματα του 2018. Μάλιστα η μείωση θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα της χρήσης του 2019 , οπότε θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2020.
  • 4) Επιπλέον αξίζει να θυμίσουμε ότι εφαρμόστηκε η αναδρομική μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων , κατά 5% . Η μείωση απεικονίζεται μέσω των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν αυτόματα στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Βέβαια μπορεί η εκκαθάριση να έγινε αυτόματα , όμως ο συμψηφισμός ή η επιστροφή του ποσού μέχρι στιγμής δεν έγινε αυτόματα και έτσι ως φαίνεται θα είναι αναπόφευκτή η επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ για τους γνωστούς λόγους.
  • 5) Από 1/1/2020 επίσης θα εφαρμοστεί η μείωση του φόρου μερισμάτων νομικών προσώπων στο 5% , αντί για 10% που ίσχυσε το 2019. Ο νέος συντελεστής θα εφαρμοστεί για όσες γενικές συνελεύσεις λάβουν απόφαση για μοίρασμα του μερίσματος μετά την 1/1/2020.
  • 6) Την αναστολή για τρία έτη της επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις ακινήτων που έχουν πρώτη άδεια μετά την 1/1/2006. Αντί του ΦΠΑ θα πληρώνεται ο φόρος μεταβίβασης που είναι 3% . Επιπλέον παγώνει για άλλα τρία χρόνια η επιβολή φόρου υπεραξίας επί των πωλήσεων ακινήτων , φόρος ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί βέβαια καθόλου από την έναρξη της εφαρμογής του, αφού αποφασίζονται συνεχόμενες αναστολές του.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Εκτός όλων αυτών των θετικών μέτρων έχουμε και την εφαρμογή της αύξησης του ορίου των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλέγουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην πληρώνουν τον επιπλέον φόρο που προβλέπεται από τον νόμο , ο οποίος είναι το 22% επί του ποσού της διαφοράς.

Το ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλεχθεί αυξάνεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος , με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ αποδείξεις ατομικά. Το ανώτατο όριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ αν υπάρχει δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός.

Μάλιστα μαζί με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους στο «παιχνίδι» των αποδείξεων μπαίνουν και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια , αλλά και όσοι λειτουργούν ατομικές επιχειρήσεις , αφού από 1/1/2020 θα ζητάτε και για αυτά τα εισοδήματα η προαναφερόμενη στόχευση.

Το ζητούμενο ποσοστό μειώνεται στο 20% όταν προκύπτει ότι αθροιστικά τα ενοίκια , τα δάνεια , ο φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ξεπερνούν το 60% του πραγματικού εισοδήματος του φορολογούμενου. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι από τα πραγματικά εισοδήματα αφαιρούνται η εισφορά αλληλεγγύης και οι διατροφές και το ποσοστό του 30% ή του 20% υπολογίζεται μετά την αφαίρεση.

Πάγια ρύθμιση οφειλών

Η ψήφιση του Ν. 4646/2019 έφερε επιπλέον και ένα «λίφτινγκ» στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων , όπου προβλέπεται αύξηση των δόσεων σε 24 και 48 αντίστοιχα.

Σε 48 δόσεις μπορούν να υπαχθούν φόροι που προέκυψαν από φορολογικούς ή τελωνιακούς ελέγχους , οι φόροι κληρονομιάς καθώς και τα ποσά που βεβαιώνονται στην Δ.Ο.Υ και δεν αφορούν φορολογικές ή τελωνειακές οφειλές, που αφορούν άλλες υπηρεσίες του δημοσίου δηλαδή.

Η ελάχιστη δόση καθορίζεται στα 30 ευρώ τον μήνα , ενώ παράλληλα εφαρμόζεται υπολογισμός ελάχιστης δόσης ανάλογα με τον Μ.Ο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων την τελευταία τριετία και ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με τον Μ.Ο των εισοδημάτων κατά την τελευταία τριετία εφαρμόζεται ο εξής πίνακας όπου το ο Μ.Ο πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής :

ΑΠO ΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
0,00 15.000,00 4% 600 600
15.000,00 20.000,00 6% 300 900
20.000,00 25.000,00 8% 400 1300
25.000,00 30.000,00 10% 500 1800
30.000,00 50.000,00 12% 2400 4200
50.000,00 75.000,00 15% 3750 7950
75.000,00 100.000,00 20% 5000 12950
100.000,00 ΑΝΩ 25%

Οι ανωτέρω συντελεστές θα μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε προστατευόμενο τέκνο μέχρι το ανώτατο όριο των τριών τέκνων.

Το άθροισμα των γινομένων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα εφαρμόζεται Το εξής :

Το άθροισμα των γινομένων των ακαθάριστων εσόδων με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση για να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία της πάγιας ρύθμισης αναμένεται η σχετική εγκύκλιος ,

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ.

ΛΑΡΙΣΑ 04/01/2020

Στην διάθεση σας πάντα ,

ΘΑΝΟΣ  Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
M.Sc in Accounting & Finance Kingston University London
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ.48581 Α ΤΑΞΕΩΣ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 11 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2410533025 ΚΙΝ.6944748793 & 6948380239
e mail : koukots@otenet.gr  site:  https://koukoulitsios.gr

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.