Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

2ο κύμα κορωνοιού: Αναστολές εργασίας – Ευπαθείς ομάδες – Τηλεργασία – Δικαιώματα εργζόμενων κόκκινης ζώνης – Δικαιώματα εργαζόμενων γονέων

Α. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 1. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;

Οι εργαζόμενοι αυτή της κατηγορίας τελούν σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση στην οποία εργάζονται παραμείνει κλειστή με απόφαση κρατικής αρχής. Δεν λαμβάνουν τον τακτικό μισθό τους, αλλά είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ. Το σύνολο των 534 ευρώ αντιστοιχεί σε 30 ημέρες αναστολής, επομένως, αν οι εργαζόμενοι τεθούν σε λιγότερες ημέρες θα λάβουν την αναλογία των ημερών αναστολής προς τα 534 ευρώ.

 1. ΘΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ 534 ΕΥΡΩ;

Οι εργαζόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας τυγχάνουν πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης από τον κρατικό μηχανισμό επί του ονομαστικού μισθού τους.

 1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΕΘΩ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ;

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα, που έχει χαρακτηριστεί επιπέδου 4 (κόκκινη ζώνη) έχουν τη δυνατότητα να θέσουν όλους ή κάποιους από τους εργαζόμενους τους σε αναστολή, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 14 ημέρες. Οι εν λόγω εργαζόμενοι αποτελούν δικαιούχοι των 534 ευρώ.

 1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ; ΜΠΟΡΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΧ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ή ποσόστωση στο μέτρο της αναστολής. Μια επιχείρηση μπορεί να θέσει και μόνον ένα εργαζόμενό της σε αναστολή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 1. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ;

Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να μην προβούν σε απολύσεις των εργαζομένων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Όμοια απαγόρευση απόλυσης υπάρχει και για ισόχρονο διάστημα μετά την αναστολή. Αν παρά ταύτα, εκείνες πραγματοποιηθούν καθίστανται εκ του νόμου άκυρες και ο απολυθείς έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του και ο μη συμμορφούμενος εργοδότης να τις αποδέχεται, διαφορετικά θα καταστεί υπερήμερος.

 1. ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΙ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ;

Δικαιούχοι των 534 ευρώ ανά μήνα καθίστανται και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι επιστήμονες. Οι ανωτέρω πρέπει να πλήττονται σημαντικά βάσει λίστας ΚΑΔ. Αν η Περιφερειακή τους Ενότητα, χαρακτηρίζεται ως κόκκινη -επιπέδου 4, για μόνον 14 ημέρες ή λιγότερο, θα τους καταβληθούν 300 ευρώ. Επομένως, η κρατική τους ενίσχυση κυμαίνεται από 300 ευρώ (για 14 ή λιγότερες ημέρες χαρακτηρισμού της περιοχής τους ως κόκκινης) έως 534 ευρώ ανά μήνα (χαρακτηρισμός της περιοχής τους ως κόκκινης για ένα μήνα).

 1. ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΤΕΘΩ ΣΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ;

Υφίσταται πρόβλεψη υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40 % των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα ή το υποκατάστημά τους στις «κόκκινες» περιοχές. Το ποσοστό 40% υπολογίζεται επί των μισθωτών που μπορούν (ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων τους) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία. Η απόφαση του εργοδότη κατά την οποία ο εργαζόμενος θα τεθεί σε τηλεργασία είναι, κατ’ εξαίρεση, μονομερής, δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται συναίνεση του εργαζόμενου, ο οποίος δεν έχει την ευχέρεια να αρνηθεί. Η υποχρεωτική τηλεργασίας προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό».

Β. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΕΣ

 1. ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΘΑ ΤΥΧΩ;

Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας ενημερώνουν το συντομότερο τον εργοδότη τους για την κατάσταση της υγείας τους με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, mail, sms κτλ). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να θέσει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας εφόσον αυτή είναι συμβατή με το είδος και τη φύση των καθηκόντων του.

 1. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;

Στην περίπτωση που τα καθήκοντα του εργαζομένου δεν μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία, τότε ο εργοδότης οφείλει να αναζητήσει και να εξετάσει τη δυνατότητα να τεθεί ο εργαζόμενος σε θέση εργασίας back office, δηλαδή αποφυγής επαφής με το κοινό. Ο εργαζόμενος, δύναται προς τούτο, να απασχοληθεί προσωρινά και σε θέση διαφορετικών καθηκόντων.

 1. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτή την προσωρινή αλλαγή θέσης, η οποία ουδόλως μπορεί να εκληφθεί κατ’ αρχήν ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, διότι αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του εργαζόμενου. Ο τελευταίος μπορεί να αρνηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου συντρέχει σοβαρός, σπουδαίος κατά αντικειμενική κρίση λόγος (πχ τα αλλότρια καθήκοντα είναι τέτοιας φύσης που ο εργαζόμενος αδυνατεί πλήρως να ανταπεξέλθει σε αυτά).

 1. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΥΣΕΙΣ, ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΥΑΛΩΤΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Ο εργαζόμενος σε αυτή την περίπτωση θα τεθεί σε αναστολή της σύμβασης εργασίας και θα καταστεί δικαιούχος των 534 ευρώ ανά μήνα, ανεξαρτήτως του ονομαστικού μισθού που λάμβανε. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στον εργαζόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο πριν τη θέση του σε αναστολή, ότι δεν είναι εφικτή η τηλεργασία ούτε η απασχόληση σε θέση μη επαφής με το κοινό, ακόμα και διαφορετικών καθηκόντων. Οι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν απαιτείται μάλιστα να προβούν σε νέες δηλώσεις – αποδοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.gr

 1. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ;

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι μπορούν να τεθούν κατά προτεραιότητα σε τηλεργασία και διαφορετικά, εφόσον εκείνη δεν είναι εφικτή, σε θέση Back office. Eπισημαίνεται ότι εάν εργαζόμενος πάσχει από δύο νοσήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ενδιάμεσου κινδύνου, τότε αυτομάτως ανήκει στην ομάδα αυξημένου κινδύνου και διαθέτει και τη διευκόλυνση της αναστολή της σύμβασης εργασίας του.

Γ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΟΥ;

Εφόσον ο εργαζόμενος τεθεί σε τηλεργασία προστατεύεται το ύψος των μηνιαίων του αποδοχών, το οποίο δεν μπορεί να μειωθεί μονομερώς από τον εργοδότη του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργοδότης προβαίνει σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζόμενου.

 1. ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥ;

Στην τηλεργασία, το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο και δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 11ωρο ανάπαυσης το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται ημερησίως για τον εργαζόμενο.

 1. Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ;

Ο εξοπλισμός και τα μέσα της τηλεργασίας παρέχονται από τον εργοδότη. Σε περίπτωση που εκείνα ανήκουν στον εργαζόμενο, ο τελευταίος δικαιούται αποζημίωση για τη χρήση αυτών από τον εργοδότη, ο οποίος δεν μπορεί να αρνηθεί την καταβολή της.

Δ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΥ ΝΟΣΕΙ ΑΠΟ COVID 19, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ;

Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο του εργαζόμενου γονέα νοσήσει, τότε ο τελευταίος δικαιούται άδεια 14 ημερών μετ’ αποδοχές. Η εν λόγω άδεια δύναται να είναι και παραπάνω ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες νοσηλείας του τέκνου, οι οποίες βεβαιώνονται από τον θεράποντα ιατρό.

 1. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ;

Εν προκειμένω πρέπει να διακρίνουμε σε δύο περιπτώσεις :
Α) Αν έχει ιχνηλατηθεί από τον ΕΟΔΥ και ο ίδιος ο γονέας, με εντολή παραμονής στην οικία του, τότε δικαιολογημένα θα απουσιάζει από την εργασία του. Κατά το διάστημα της απουσίας του θα καταβάλλεται κανονικά ο μισθός του ενώ θα μπορεί να τηλεργάζεται εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να παρέχει κατά μία παραπάνω ώρα χωρίς αποδοχές εργασία κατά την επιστροφή του στην εργασία μέχρι τη συμπλήρωση του μισού χρόνου της απουσίας του.

Β) Αν δεν έχει δοθεί σχετική σύσταση από τον ΕΟΔΥ, υπάρχει σύσταση τηλεργασίας, διαφορετικά ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού.

 1. Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ;

Η άδεια ειδικού σκοπού είναι μετ’ αποχών. Το ? αυτής καταβάλλεται από τον κρατικό μηχανισμό, τα ? από τον εργοδότη.

 1. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ;

Η άδεια ειδικού σκοπού δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 4 ημέρες, στις οποίες η μία συμπληρώνεται και συμψηφίζεται με άδεια αναψυχής. Αν ο εργαζόμενος δεν διαθέτει υπόλοιπο κανονικής άδειας, τότε μπορεί να συμπληρώσει τη συμμετοχή του στην άδεια ειδικού σκοπού με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια, εκτός της αναρρωτικής, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής (πχ άδειας σχολικής επίβλεψης).

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.