Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Το διάλειμμα των εργαζομένων μετά τις ρυθμίσεις του ν 4808/2021

  1. Νέα ρύθμιση για το διάλειμμα των εργαζομένων

Με το άρθρο 56 του Ν. 4808/21 τροποποιείται το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 88/99. Ειδικότερα:

  • Μειώνεται ο αριθμός ωρών μετά από τις οποίες οφείλεται διάλειμμα, από 6 σε 4 συνεχόμενες ώρες.
  • Ορίζεται εκτός από την ελάχιστη διάρκεια 15 λεπτών, και η μέγιστη 30 λεπτών (στην προϊσχύουσα διάταξη δεν προβλεπόταν ανώτατο όριο).
  • Το διάλειμμα:

ü  δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και

ü  δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενο με την έναρξη ή την λήξη της εργασίας.

Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέπεται κατά γενικό τρόπο η υποχρέωση χορηγήσεως διακοπής εργασίας τουλάχιστον 3 ωρών όταν υπάρχει πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο.

  1. Συγκριτικός πίνακας παλαιών και νέων διατάξεων

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.