Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Αργίες 2021 / Οι επίσημες, οι εθιμικές και τα φετινά 3ήμερα. Πότε πληρώνει ο εργοδότης; Όλες οι εξαιρέσεις

Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά ,

Με τους συνεργάτες μου , ετοίμασα  ένα άρθρο ,  το οποίο έρχεται να διευκρινίσει το τι ισχύει σήμερα με όλες της αργίες στον ιδιωτικό τομέα. Μπορείτε φυσικά να δείτε τι ημέρα πέφτουν οι φετινές αργίες, ποια 3ήμερα προκύπτουν φέτος και τι συμβαίνει με τις ειδικές περιπτώσεις όπου η αργία συμπίπτει με κάτι άλλο όπως π.χ. άδεια ή ασθένεια.

Α. Οι Αργίες

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται η ανάλυση όλων των αργιών οι οποίες έχουν καθοριστεί από νόμο ή διάταγμα κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε απασχόληση μισθωτών αλλά και διαφόρων άλλων ημερών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αργίες από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή αποφάσεις τοπικών φορέων (π.χ. νομαρχίες για τοπικές εορτές). Ωστόσο οι αργίες διακρίνονται κυρίως α) σε υποχρεωτικές, β) προαιρετικές και γ) κατ’ έθιμο.

Α1. Οι υποχρεωτικές αργίες όπως έχουν καθιερωθεί από τον νόμο (Β.Δ.748/66) είναι οι:

Εννοείται φυσικά ότι αργία θεωρείται και η Κυριακή του Πάσχα

Α2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.748/66 ως προαιρετική αργία θεωρείται η :

  • Η 28η Οκτωβρίου

Α3. Οι Λοιπές ημέρες αργίας (κατ’ έθιμο αργίες) είναι:

  • Μεγάλη Παρασκευή
  • Αγίου Πνεύματος
  • Ημέρα Θεοφανείων
  • Καθαρά Δευτέρα
  • 1η Ιανουαρίου
  • 26η Δεκεμβρίου

Α4. Ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες του 2021

Αργία / Εορτή Ημέρα Ημερομηνία
Πρωτοχρονιά Παρασκευή 1-Ιαν
Θεοφάνεια Τετάρτη 6-Ιαν
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα 15-Μαρ
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Πέμπτη 25-Μαρ
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 30-Απρ
Πρωτομαγιά / Μ.Σάββατο Σάββατο 1-Μαϊ
Κυριακή του Πάσχα Κυριακή 2-Μαϊ
Η Δευτέρα του Πάσχα Δευτέρα 3-Μαϊ
Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 21-Ιουν
Κοίμηση της Θεοτόκου Κυριακή 15-Αυγ
Ημέρα του ΌΧΙ Πέμπτη 28-Αυγ
Χριστούγεννα Σάββατο 25-Δεκ
2η ημέρα Χριστουγέννων Κυριακή 26-Δεκ

Β. Αποδοχές

Β1. Αποδοχές υποχρεωτικών αργιών

Α) Όταν δεν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία

Μισθωτοί: Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν των κανονικών μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον δεν εργασθούν.

Ημερομίσθιοι: Οι ημερομίσθιοι που δεν θ’ απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Β) Όταν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία

Έμμισθοι: Στους έμμισθους, θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού τους.

Ημερομίσθιοι: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων (και όχι των καταβαλλόμενων) αποδοχών

Σε περίπτωση δε που η επιχείρηση λειτουργήσει, με άδεια, αλλά ο εργαζόμενος δεν προσέλθει να εργαστεί δεν λαμβάνει ούτε το ημερομίσθιο εκείνης της ημέρας ούτε βέβαια και την προσαύξηση του 75%.

Β2. Αποδοχές προαιρετικών αργιών

Α) Όταν δεν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία

Έμμισθοι: Οι έμμισθοι δεν δικαιούνται να λάβουν καμία πρόσθετη αμοιβή. Εάν ωστόσο δεν προσέλθουν να εργαστούν, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, όχι μόνο δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, αλλά ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον κανονικό μισθό τους το 1/25 του μισθού.

Ημερομίσθιοι: θα λάβουν απλώς το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση, διότι η μη απασχόλησή τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στον εργοδότη τους. Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθουν να εργαστούν γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει, δεν δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για την ημέρα εκείνη.

Β) Όταν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία

Έμμισθοι: Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του μισθού, όπως ακριβώς γίνεται και στις υποχρεωτικές αργίες.

Ημερομίσθιοι: Στους ημερομίσθιους που θα εργαστούν, θα χορηγηθεί το συνηθισμένο (κανονικό) ημερομίσθιο που τους καταβάλλεται και επί πλέον την προσαύξηση του 75%, η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων (και όχι των καταβαλλόμενων) αποδοχών.

Β3. Αποδοχές κατ’ έθιμο αργιών

Α) Όταν δεν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία

Η απασχόληση των μισθωτών τις ημέρες αυτές είναι νόμιμη και επιπλέον δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους. Επομένως, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους κανονικά.

Έμμισθοι: Οι έμμισθοι δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, γιατί ο μισθός τους περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία των ανωτέρω ημερών.

Ημερομίσθιοι: Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους.

Αν από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ορίζεται ότι οι ημέρες αυτές θεωρούνται αργίες τότε οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην εργαστούν, λαμβάνοντες οι μεν ημερομίσθιοι, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο της, οι δε έμμισθοι, τον μηνιαίο τους μισθό.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση τα προηγούμενη έτη παρέμενε κλειστή (κατ’ έθιμο) και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε όσοι από τους εργαζόμενους εργασθούν, δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ είναι έμμισθοι, δικαιούνται εκτός από τον μηνιαίο μισθό τους και πρόσθετες αποδοχές ίσες με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Γ. Ειδικές Περιπτώσεις

Γ1. Αργία που συμπίπτει με Σάββατο – Κυριακή – Αργία

Σε όλες τις προηγούμενες κατηγορίες αργιών αναφερθήκαμε στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των εργαζομένων όταν η αργία συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα και όχι με Σάββατο (όταν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο 5ήμερο) ή Κυριακή. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε την εξής συμπεριφορά:

Γ2. Αργία με Σάββατο (που δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο 5ήμερο):

Έμμισθοι: Δεν δικαιούνται τίποτα επιπλέον.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο πέραν των 6 που δικαιούνται από την 5ήμερη απασχόληση. Δηλαδή στην συγκεκριμένη εβδομάδα θα λάβουν συνολικά 7 ημερομίσθια.

Σε περίπτωση ωστόσο που οι εργαζόμενοι εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα θα λάβουν και επιπλέον προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών τους.

Γ3. Αργία με Κυριακή

Έμμισθοι: Δεν δικαιούνται τίποτα επιπλέον.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο πέραν των 6 που δικαιούνται από την 5ήμερη απασχόληση. Δηλαδή στην συγκεκριμένη εβδομάδα θα λάβουν συνολικά 7 ημερομίσθια. Ωστόσο δικαιούνται και 1 επιπλέον ημέρα ανάπαυσης.

Σε περίπτωση ωστόσο που οι εργαζόμενοι εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα θα λάβουν και επιπλέον προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών τους.

Γ4. Διπλή Αργία

Έμμισθοι: Δεν δικαιούνται τίποτα επιπλέον.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται 2 ημερομίσθια για την ημέρα στην οποία συμπίπτουν 2 αργίες. Δηλαδή στην συγκεκριμένη εβδομάδα θα λάβουν συνολικά 7 ημερομίσθια.

Γ5. Αργία που συμπίπτει με Άδεια

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια και συγχρόνως συμπίπτει με αργία (π.χ. συνήθως 15Αύγουστο), για εκείνη την ημέρα δεν χρεώνεται άδεια.

Γ6. Αργία που συμπίπτει με Ασθένεια

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει άδεια ασθενείας και συγχρόνως συμπίπτει με αργία τότε η ημέρα εκείνη αντιμετωπίζεται ως ασθένεια και όχι ως αργία

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.