Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση παραίτησης

Αγαπητοί συνεργάτες ,

 

Γνωστός επιχειρηματίας – η εταιρεία του οποίου αποτελεί ένα από τα καλυτέρα χαρτοφυλάκια του γραφείου μας –

σήμερα , μετα κ από την ξαφνική παραίτηση υπαλλήλου του , με «διευθυντική» θέση στην επιχείρηση κ μετα από 2 ηρεμιστικά καθώς ζήτησε από τον «πρώην» εργαζόμενο του να παραμείνει στην θέση του , μέχρι εκείνος να τον αντικαταστήσει – εισπράττοντας βεβαία αρνητική απάντηση – με ρώτησε αν μπορούμε να ζητήσουμε χρηματική αποζημίωση από τον εργαζόμενο…

Δείτε τι προβλέπει ο νόμος καθώς απάντησα θετικά στο ερώτημα του :

Κατά τον νόμο, ο εργαζόμενος που προτίθεται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του υποχρεούται και αυτός, αντιστοίχως με τον εργοδότη, να προειδοποιήσει τον τελευταίο σε χρόνο ίσο προς τον μισό χρόνο που ορίζεται για τον εργοδότη σε κάθε περίπτωση. Άλλως, οφείλει αποζημίωση στον εργοδότη, ανεξαρτήτως ζημίας του. Σκοπός αυτής της προειδοποίησης είναι, προφανώς, ο εργοδότης να έχει επαρκή χρόνο για να αντικαταστήσει τον αποχωρούντα μισθωτό.

Ο χρόνος προειδοποίησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο μηνών, ούτε η τυχόν αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των αποδοχών δύο μηνών.

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.